Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osoby

príloha01                           príloha02 príloha03                           príloha04 príloha05                           príloha06 príloha07                           príloha08 príloha09                           príloha10

Čítať ďalej