Dohoda číslo 16/30/52A/951/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti dormou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

príloha1                         príloha2 príloha3                         príloha4 príloha5                         príloha6 príloha7                         príloha8 príloha9                         príloha10    

Čítať ďalej