Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Gemerské Teplice

príloha1                      príloha2 príloha3                      príloha4 príloha5                      príloha6 príloha7                      príloha8 príloha9                      príloha10 príloha11                    príloha12 príloha13                    príloha14 príloha15                    príloha16 príloha17  

Čítať ďalej