Faktúry 2018

 01/2018  Telefonické služby  Orange Slovensko  45,01 €  
02/2018 Zemný plyn SPP Bratislava 28,00 €
03/2018 Zemný plyn SPP Bratislava 116,00 €
 04/2018  Vodné a stočné  VVS a.s.  22,15 €  
05/2018 1. etapa auditu za rok 2017 GemerAudit spol. s. r. o 240,00 €
06/2018 Ročný poplatok za doménu CBS spol, s.r.o 19,012 €
 07/2018  Školenie BOZP  Štandart BPPO s.r.o.  54,00 €  
 08/2018  Pracovné náradie  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  189,60 €  
 09/2018   Pracovné náradie   Mitrová Jolana M-M-SERVIS  200,70 €  
 10/2018  Počítačové služby  Ing. Mária Ropeková  38,80 €  
 11/2018  Toner,náplne  Vladimír Ferdinandy  52,40 €  
12/2018 Zemný plyn SPP a.s. Bratislava 27,00 €
 13/2018 Zemný plyn  SPP a.s. Bratislava  116,00 €  
 14/2018  Práce na elektrickom zariadení  NEONPLUS s.r.o  45,85 €  
 15/2018  Telefonické služby  Slovak Telekom  21,07 €  
 16/2018 Elektrina  VSE a. s.  557,00 €  
 17/2018  Stravné lístky  UP Slovensko s.r.o  318,64 €  
 18/2018  Počítačové služby  Ing.Mária Ropeková  48,80 €  
 19/2018  Dodanie vrstvy IS a LPI-pôdne bloky  Mapa Slovakia Digital s.r.o  684,00 €  
 20/2018 Na základe zmluvy za mesiac január DIPOS PLUS s. r.o  150,00 €  
 21/2018  Činnosť žiakov -Centrum voľného času  Mesto Revúca  60,00 €  
 22/2018  Počítačové služby Vladimír Ferdinandy  75,50 €  
 23/2018  Telefonické služby   Orange Slovensko a. s.  42,49 €  
 24/2018  Elektrina  VSE a.s.  61,63 €  
25/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o 594,91 €
 26/2018  Aku vŕtačka  Mitrová Jolana M-M -SERVIS  143,00 €  
 27/2018  Pracovné náradie Mitrová Jolana M-M -SERVIS  150,39 €  
 28/2018  Členské známky  Územná organizácia DPO SR  20,00 €  
29/2018 Na základe zmluvy za mesiac február DIPOS PLUS s.r.o 150,00 €
 30/2018  Zemný plyn  SPP a.s. Bratislava  26,00 €  
 31/2018  Zemný plyn  SPP a.s. Bratislava  116,00 €  
 32/2018  Príprava členov DHZO  Univerzitná vedeckotechnická univerzita-Projekt TU Zvolen  210,00 €  
 33/2018  Telekomunikačné služby  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 34/2018  Zosilovač,montážne práce,dopravné náklady  DIPOS PLUS s. r. o  456,00 €  
 35/2018  Elektrina  VSE a. s.  57,98 €  
 36/2018  Školenie BOZP Štandart BPPO s. r. o  54,00 €  
 37/2018  Telefonické služby  Orange Slovensko  42,49 €  
 38/2018  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s. r.o  364,55 €  
 39/2018  Domová kniha  A.Potočníková – FVCC  57,00 €  
 40/2018  Stravné lístky  Up. Slovensko s.r.o  315,02 €  
41/2018 Obkladačky LG Bau-Trade, s.r.o 67,19 €
 42/2018  WC kombi,tesnenie  Maroš Balážik – BAMAR  109,34 €  
 43/2018 Vypracovanie materiálov pre OÚ BB-OOŠ  Ing.Jozef Nosáľ NCRC  24,00 €  
 44/2018  Pracovné náradie Mitrová Jolana M-M-SERVIS  190,40 €  
45/2018 Elektrická brúska Mitrová Jolana M-M-SERVIS 143,00 €
 46/2018 Motorová píla  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  445,00 €  
47/2018 Verejný rozhlas SLOVGRAM Bratislava 38,50 €
 48/2018  Počítačové služby  Ing. Mária Ropeková  48,80 €  
 49/2018  Zemný plyn  SPP  Bratislava  14,00 €  
50/2018 Zemný plyn SPP  Bratislava 116,00 €
 51/2018 Aerofoto Jar/leto zálohová platba  CBS spol,s.r.o.  100,00 €  
 52/2018  Maľovaná mapa-zálohová platba  CBS spol,s.r.o.  130,00 €  
 53/2018  Školenie BOZP   Štandart BPPO s.r.o  54,00 €  
54/2018 Telefonické služby Orange Slovensko 44,54 €
 55/2018  Podľa zmluvy za mesiac marec  DIPOS PLUS s. r. o  150,00 €  
56/2018 Výroba a montáž plynových skriniek František Ferdinandy 248,00 €
 57/2018  Elektrina  VSE Košice  73,88 €  
 58/2018  Služby pevnej siete  Slovak Telekom  24,98 €  
59/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer 445,22 €
 60/2018  Vodné a stočné  VVS Košice  17,64 €  
61/2018 Lanko žacie,autocut na krovinorez Mitrová Jolana M-M-SERVIS 141,70 €
 62/2018 Motorová píla  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  400,00 €  
 63/2018  Elektrická vŕtačka  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  125,00 €  
 64/2018  Náplne do tlačiarní,toner  Vladimír Ferdinandy  65,20 €  
65/2018 Počítačové služby Ing.Mária Ropeková 68,80 €
66/2018 Doručenky A6, kniha ojed. CompAct s.r.o 47,95 €
 67/2018 Na základe zmluvy za mesiac apríl  DIPOS PLUS s.r.o  150,00 €  
 68/2018 Toaletné potreby  Scandi s.r.o  414,28 €  
 69/2018  Zemný plyn  SPP Bratislava  6,00 €  
70/2018 Zemný plyn SPP Bratislava 116,00 €
 71/2018 Elektrina  Východoslovenská energetika a.s.  557,00 €  
 72/2018  Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 73/2018  Zámok visiaci FAB  Renáta Kuchtová MAJSTER A-D TEAM  20,26 €  
74/2018 Na základe zmluvy o dielo – Vysielačkový rozhlas NEONPLUS s.r.o. 3056,24 €
75/2018 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 65,86 €
76/2018 Telefonické služby Orange Slovensko a.s. 43,75 €
77/2018 Stravné lístky UP Slovensko s.r.o. 151,94 €
78/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 1200,02 €
79/2018 Pracovné náradie MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 99,97 €
80/2018 Pracovné náradie MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 262,40 €
81/2018 Pracovné náradie MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 64,35 €
82/2018 Pracovná obuv Štandart BPPO s.r.o. 68,76 €
83/2018 Pracovná obuv Štandart BPPO s.r.o. 92,88 €
84/2018 Pracovná obuv Štandart BPPO s.r.o. 70,20 €
85/2018 Servis verejného osvetlenia NEONPLUS s.r.o. 299,09 €
86/2018 Vodný a práškové hasiace prístroje Štandart BPPO s.r.o. 138,00 €
87/2018 Doplatok za predplatné Obecné noviny 2018 INPROST s.r.o. 20,80 €
88/2018 Zemný plyn SPP a.s. 3,00 €
89/2018 Zemný plyn SPP a.s. 116,00 €
90/2018 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom a.s. 24,98 €
91/2018 Elektrina VSE a.s. 88,26 €
92/2018 Telefonické služby Orange Slovensko a.s. 42,91 €
93/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 948,50 €
94/2018 Stravné lístky Up Slovensko s.r.o. 544,61 €
95/2018 Dovoz štrku SMZ-Služby a.s. 68,60 €
96/2018 Zameranie skládok odpadu Ing. Peter Hricovíny 100,00 €
97/2018 Webpriestor, domena gemerske-teplice.sk Ladislav Šebóšik 217,00 €
98/2018 Na základe zmluvy za mesiac máj DIPOS PLUS spol.s.r.o. 150,00 €
99/2018 Pracovné náradie MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 148,81 €
100/2018 Pracovné náradie MITROVÁ JOLANA M-MSERViS 349,77 €
101/2018 Údržba verejného osvetlenia NEONPLUS s.r.o. 27,41 €
102/2018 Na základe zmluvy za mesiac  jún DIPOS PLUS spol.s.r.o. 150,00 €
103/2018 Audit účtovnej závierky za rok 2017 GemerAudit, spol. s.r.o. 240,00 €
104/2018 Služby pevnej siete Slovak Telekom a.s. 24,98 €
105/2018 Ročný prístup – Verejná správa Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 117,00 €
106/2018 Počítačové služby Ing. Mária Ropeková 88,80 €
107/2018 Štrk triedeny 0-20mm SMZ, a.s. Jelšava 164,18 €
108/2018 Zemný plyn SPP a.s. 3,00 €
109/2018 Zemný plyn SPP a.s. 116,00 €
110/2018 Zásahová obuv, pracovný komplet Ing. Pavol Zapletal -P.Z.-služby v ochrane pred požiarmi 994,35 €
111/2018 Elektrina VSE, a.s. 107,48 €
112/2018 Telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 42,49 €
113/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 658,81 €
114/2018 Materiál KASUMEX spol. s.r.o. 49,00 €
115/2018 Hlava do kosačky, lanko MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 149,70 €
116/2018 Vrtačka, pracovné náradie MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 349,21 €
117/2018 Oprava poplašného zariadenia Ing. Lubomír Knopp 22,00 €
118/2018 Údržba verejného osvetlenia NEONPLUS s.r.o. 93,30 €
119/2018 Oprava obecného rozhlasu, opilovanie NEONPLUS s.r.o. 149,98 €
120/2018 Spracovanie a dodanie projektu stavby Ing. Fedor Zverko – efco 270,00 €
121/2018 Počítačové služby Ing. Mária Ropeková 68,80 €
122/2018 Vodné VVS a.s. 41,70 €
123/2018 Zemný plyn SPP a.s. 3,00 €
124/2018 Zemný plyn SPP a.s. 116,00 €
125/2018 Na základe zmluvy za mesiac júl DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
126/2018 Údržba káblovej televízie DIPOS PLUS spol. s.r.o. 241,32 €
127/2018 Údržba káblovej televízie DIPOS PLUS spol. s.r.o. 208,44 €
128/208 Údržba káblovej televízie DIPOS PLUS spol. s.r.o. 270,00 €
129/2018 Údržba káblovej televízie DIPOS PLUS spol. s.r.o. 152,28 €
130/2018 Telefonické služby, internet Slovak Telekom a.s. 26,77 €
131/2018 Elektrina – dodávka a distribúcia VSE a.s. 557,00 €
132/2018 Príprava verej. obsta. s realizác.projektu BABIMPEX s.r.o. 200,00 €
133/2018 Kancelárske potreby Vladimír Ferdinanady feri75 191,00 €
134/2018 Telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 42,55 €
135/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 555,77 €
136/2018 Vlajka obecná zo zástrihom Signo,s.r.o. 74,64 €
137/2018 Elektrina VSE a.s. 139,04 €
138/2018 Údržba káblovej televízie DIPOS PLUS spol. s.r.o. 162,00 €
139/2018 Materiál do kosačiek Novotný Tomáš – Novotech 11,30 €
140/2018 Zásahové prilby OOPP – hasiča Ing. Pavol Zapletal – P.Z. – služby v ochrane pred požiarmi 450,00 €
141/2018 Údržba obecného rozhlasu NEONPLUS s.r.o. 121,87 €
142/2018 Oprava zvodových rúr na autobusovej zástavke Mestské služby Jelšava 108,94 €
143/2018 Rekonštrukcia miestnej komunikácie JULMEX SK s.r.o. 59352,42€
144/2018 Na základe zmluvy za mesiac august DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
145/2018 Materiál Vladimír Ferdinandy ferdi75 58,00 €
146/2018 Zemný plyn SPP a.s. Bratislava 5,00 €
147/2018 Zemný plyn  SPP a.s. Bratislava 116,00 €
148/2018 Telekomunikačné služby, internet Slovak Telekom a.s. 26,02 €
149/2018 Osadenie zvislého dopravného značenia Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. 352,31 €
150/2018 Aerofoto JAR/Leto 2018 CBS spol., s.r.o. 90,80 €
151/2018 Elektrina VSE a.s. 135,55 €  
152/2018 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 43,09 €
153/2018 Školenie protipovodňových vozíkov DHZO Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť-Projekt 50,00 €
154/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 668,64 €
155/2018 Autorská odmena za licenciu hudob. diel SOZA 36,00 €
156/2018 Na základe zmluvy za mesiac september DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
157/2018 Zemný plyn SPP a.s. Bratislava 14,00 €
158/2018 Zemný plyn SPP a.s. Bratislava 116,00 €
159/2018 Stravné lístky UP Slovensko s.r.o. 432,99 €
160/2018 Maliarske práce Emil Dobšinský maliarske a natieračské práce 130,00 €
161/2018 Počítačové služby Ing. Mária Ropeková 128,80 €
162/2018 Telekomunikačné služby, internet Slovak Telekom a.s. 25,58 €
163/2018 Vlajka SR Signo s.r.o. 33,60 €
164/2018 Elektrina VSE a.s. 105,50 €
165/2018 Telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s. 42,79 €
166/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 945,52 €
167/2018 Materiál do kosačky PILEXIT s.r.o. 85,80 €
168/2018 Zákony 1-6/2019 PORADCA s.r.o. 52,50 €
169/2018 Vodné VVS a.s. 67,34 €
170/2018 Na základe zmluvy za mesiac október DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
171/2018 Štvrť. uzávierka Ing. Mária Ropeková 68,80 €
172/2018 Maľované mapy, cyklomapy CBS spol., s.r.o. 136,40 €
173/2018 Oprava omietok, maľby, sadrovanie Emil Dobšinský maliarske a natieračské práce 70,00 €
174/2018 Členské známky r. 2019 Územná organizácia DPO SR v Revúcej 20,00 €
175/2018 Telekomunikačné služby, internet Slovak Telekom a.s. 25,58 €
176/2018 Zemný plyn SPP a.s. 22,00 €
177/2018 Zemný plyn SPP a.s. 116,00 €
178/2018 Systémová podpora Asseco Solutions a.s. 403,70 €
179/2018 Prezentácia obce, služby na informačnom portáli Peter Jurík – LISA 37,88 €
180/2018 Elektrina – dodávka a distribúcia VSE a.s. 557,00 €
181/2018 Údržba verejného osvetlenia NEONPLUS s.r.o. 83,99 €
182/2018 Elektrina VSE a.s. 82,96 €
183/2018 Telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s. 42,49 €
184/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 908,78 €
185/2018 Údržba káblovej televízie DIPOS PLUS spol. s.r.o. 225,00 €
186/2018 Kancelársky papier Patrik Pánik 127,10 €
187/2018 Obálky Patrik Pánik 22,50 €
188/2018 Náplne do tlačiarne Patrik Pánik 31,70 €
189/2018 Materiál Štandart BPPO s.r.o. 182,40 €
190/2018 Vypracovanie dokumen. v oblasti OPP Ing. Jozef Nosáľ NCRC 120,00 €
191/2018 Predplatné časopis, noviny Slovenská pošta a.s. 230,26 €
192/2018 Dotácia centrum voľného času Mesto Revúca 120,00 €
193/2018 Na základe zmluvy za mesiac november DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
194/2018 Zemný plyn SPP a.s. Bratislava 26,00 €
195/2018 Zemný plyn SPP a.s. Bratislava 116,00 €
196/2018 Predplatné obecné noviny INPROST s.r.o. 88,40 €
197/2018 Registratúra Archivovanie SK s.r.o. 800,00 €
198/2018 Predplatné Právo pre ropo a obce Wolters Kluwer SR s.r.o. 79,80 €
199/2018 Telekomunikačné služby, internet Slovak Telekom a.s. 25,58 €
200/2018 Materiál MEVA-SK s.r.o. 59,04 €
201/2018 Elektrina VSE a.s. 79,13 €
202/2018 Počítačové služby Ing. Mária Ropeková 128,80 €
203/2018 Práce na verejnom osvetlení NEONPLUS s.r.o. 30,43 €
204/2018 Vianočné osvetlenie NEONPLUS s.r.o. 97,58 €
205/2018 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 45,07 €
206/2018 Značenie OOPP-hasiča Ing. Pavol Zapletal – P.Z.-služby v ochrane pred požiarmi 10,00 €
207/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 682,58 €
208/2018 Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 127,54 €
209/2018 Kancelárske potreby PP COMP s.r.o. 152,82 €
210/2018 Telekomunikačné služby, internet Slovak Telekom, a.s. 25,73 €
211/2018 Na základe zmluvy za mesiac  december Dipos Plus spol. s.r.o. 150,00 €
212/2018 Kamenivo drvené Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 282,79 €
213/2018 Počítačové služby Ing. Mária Ropeková 38,80 €
214/2018 Vypracovanie dokumentácie v oblasti COO Ing. Jozef Nosáľ NCRC 60,00 €
215/2018 Vývoz obsahu žúmp VVS a.s. 108,23 €
216/2018 Elektrina VSE a.s. 81,88 €
217/2018 Preplatok energie 2018 VSE a.s. -10,33 €
218/2018 Vypracovanie dokumentácie v oblasti OOÚ Ing. Jozef Nosáľ NCRC 240,00 €
219/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 449,36 €
220/2018 Nedoplatok plyn 2018 SPP a.s. 134,99 €
221/2018 Preplatok plyn 2018 SPP a.s. -472,63 €