01/2018  Telefonické služby  Orange Slovensko  45,01 €  
02/2018 Zemný plyn SPP Bratislava 28,00 €
03/2018 Zemný plyn SPP Bratislava 116,00 €
 04/2018  Vodné a stočné  VVS a.s.  22,15 €  
05/2018 1. etapa auditu za rok 2017 GemerAudit spol. s. r. o 240,00 €
06/2018 Ročný poplatok za doménu CBS spol, s.r.o 19,012 €
 07/2018  Školenie BOZP  Štandart BPPO s.r.o.  54,00 €  
 08/2018  Pracovné náradie  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  189,60 €  
 09/2018   Pracovné náradie   Mitrová Jolana M-M-SERVIS  200,70 €  
 10/2018  Počítačové služby  Ing. Mária Ropeková  38,80 €  
 11/2018  Toner,náplne  Vladimír Ferdinandy  52,40 €  
12/2018 Zemný plyn SPP a.s. Bratislava 27,00 €
 13/2018 Zemný plyn  SPP a.s. Bratislava  116,00 €  
 14/2018  Práce na elektrickom zariadení  NEONPLUS s.r.o  45,85 €  
 15/2018  Telefonické služby  Slovak Telekom  21,07 €  
 16/2018 Elektrina  VSE a. s.  557,00 €  
 17/2018  Stravné lístky  UP Slovensko s.r.o  318,64 €  
 18/2018  Počítačové služby  Ing.Mária Ropeková  48,80 €  
 19/2018  Dodanie vrstvy IS a LPI-pôdne bloky  Mapa Slovakia Digital s.r.o  684,00 €  
 20/2018 Na základe zmluvy za mesiac január DIPOS PLUS s. r.o  150,00 €  
 21/2018  Činnosť žiakov -Centrum voľného času  Mesto Revúca  60,00 €  
 22/2018  Počítačové služby Vladimír Ferdinandy  75,50 €  
 23/2018  Telefonické služby   Orange Slovensko a. s.  42,49 €  
 24/2018  Elektrina  VSE a.s.  61,63 €  
25/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o 594,91 €
 26/2018  Aku vŕtačka  Mitrová Jolana M-M -SERVIS  143,00 €  
 27/2018  Pracovné náradie Mitrová Jolana M-M -SERVIS  150,39 €  
 28/2018  Členské známky  Územná organizácia DPO SR  20,00 €  
29/2018 Na základe zmluvy za mesiac február DIPOS PLUS s.r.o 150,00 €
 30/2018  Zemný plyn  SPP a.s. Bratislava  26,00 €  
 31/2018  Zemný plyn  SPP a.s. Bratislava  116,00 €  
 32/2018  Príprava členov DHZO  Univerzitná vedeckotechnická univerzita-Projekt TU Zvolen  210,00 €  
 33/2018  Telekomunikačné služby  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 34/2018  Zosilovač,montážne práce,dopravné náklady  DIPOS PLUS s. r. o  456,00 €  
 35/2018  Elektrina  VSE a. s.  57,98 €  
 36/2018  Školenie BOZP Štandart BPPO s. r. o  54,00 €  
 37/2018  Telefonické služby  Orange Slovensko  42,49 €  
 38/2018  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s. r.o  364,55 €  
 39/2018  Domová kniha  A.Potočníková – FVCC  57,00 €  
 40/2018  Stravné lístky  Up. Slovensko s.r.o  315,02 €  
41/2018 Obkladačky LG Bau-Trade, s.r.o 67,19 €
 42/2018  WC kombi,tesnenie  Maroš Balážik – BAMAR  109,34 €  
 43/2018 Vypracovanie materiálov pre OÚ BB-OOŠ  Ing.Jozef Nosáľ NCRC  24,00 €  
 44/2018  Pracovné náradie Mitrová Jolana M-M-SERVIS  190,40 €  
45/2018 Elektrická brúska Mitrová Jolana M-M-SERVIS 143,00 €
 46/2018 Motorová píla  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  445,00 €  
47/2018 Verejný rozhlas SLOVGRAM Bratislava 38,50 €
 48/2018  Počítačové služby  Ing. Mária Ropeková  48,80 €  
 49/2018  Zemný plyn  SPP  Bratislava  14,00 €  
50/2018 Zemný plyn SPP  Bratislava 116,00 €
 51/2018 Aerofoto Jar/leto zálohová platba  CBS spol,s.r.o.  100,00 €  
 52/2018  Maľovaná mapa-zálohová platba  CBS spol,s.r.o.  130,00 €  
 53/2018  Školenie BOZP   Štandart BPPO s.r.o  54,00 €  
54/2018 Telefonické služby Orange Slovensko 44,54 €
 55/2018  Podľa zmluvy za mesiac marec  DIPOS PLUS s. r. o  150,00 €  
56/2018 Výroba a montáž plynových skriniek František Ferdinandy 248,00 €
 57/2018  Elektrina  VSE Košice  73,88 €  
 58/2018  Služby pevnej siete  Slovak Telekom  24,98 €  
59/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer 445,22 €
 60/2018  Vodné a stočné  VVS Košice  17,64 €  
61/2018 Lanko žacie,autocut na krovinorez Mitrová Jolana M-M-SERVIS 141,70 €
 62/2018 Motorová píla  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  400,00 €  
 63/2018  Elektrická vŕtačka  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  125,00 €  
 64/2018  Náplne do tlačiarní,toner  Vladimír Ferdinandy  65,20 €  
65/2018 Počítačové služby Ing.Mária Ropeková 68,80 €
66/2018 Doručenky A6, kniha ojed. CompAct s.r.o 47,95 €
 67/2018 Na základe zmluvy za mesiac apríl  DIPOS PLUS s.r.o  150,00 €  
 68/2018 Toaletné potreby  Scandi s.r.o  414,28 €  
 69/2018  Zemný plyn  SPP Bratislava  6,00 €  
70/2018 Zemný plyn SPP Bratislava 116,00 €
 71/2018 Elektrina  Východoslovenská energetika a.s.  557,00 €  
 72/2018  Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 73/2018  Zámok visiaci FAB  Renáta Kuchtová MAJSTER A-D TEAM  20,26 €  
74/2018 Na základe zmluvy o dielo – Vysielačkový rozhlas NEONPLUS s.r.o. 3056,24 €
75/2018 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 65,86 €
76/2018 Telefonické služby Orange Slovensko a.s. 43,75 €
77/2018 Stravné lístky UP Slovensko s.r.o. 151,94 €
78/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 1200,02 €
79/2018 Pracovné náradie MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 99,97 €
80/2018 Pracovné náradie MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 262,40 €
81/2018 Pracovné náradie MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 64,35 €
82/2018 Pracovná obuv Štandart BPPO s.r.o. 68,76 €
83/2018 Pracovná obuv Štandart BPPO s.r.o. 92,88 €
84/2018 Pracovná obuv Štandart BPPO s.r.o. 70,20 €
85/2018 Servis verejného osvetlenia NEONPLUS s.r.o. 299,09 €
86/2018 Vodný a práškové hasiace prístroje Štandart BPPO s.r.o. 138,00 €
87/2018 Doplatok za predplatné Obecné noviny 2018 INPROST s.r.o. 20,80 €
88/2018 Zemný plyn SPP a.s. 3,00 €
89/2018 Zemný plyn SPP a.s. 116,00 €
90/2018 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom a.s. 24,98 €
91/2018 Elektrina VSE a.s. 88,26 €
92/2018 Telefonické služby Orange Slovensko a.s. 42,91 €
93/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 948,50 €
94/2018 Stravné lístky Up Slovensko s.r.o. 544,61 €
95/2018 Dovoz štrku SMZ-Služby a.s. 68,60 €
96/2018 Zameranie skládok odpadu Ing. Peter Hricovíny 100,00 €
97/2018 Webpriestor, domena gemerske-teplice.sk Ladislav Šebóšik 217,00 €
98/2018 Na základe zmluvy za mesiac máj DIPOS PLUS spol.s.r.o. 150,00 €
99/2018 Pracovné náradie MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 148,81 €
100/2018 Pracovné náradie MITROVÁ JOLANA M-MSERViS 349,77 €
101/2018 Údržba verejného osvetlenia NEONPLUS s.r.o. 27,41 €
102/2018 Na základe zmluvy za mesiac  jún DIPOS PLUS spol.s.r.o. 150,00 €
103/2018 Audit účtovnej závierky za rok 2017 GemerAudit, spol. s.r.o. 240,00 €
104/2018 Služby pevnej siete Slovak Telekom a.s. 24,98 €
105/2018 Ročný prístup – Verejná správa Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 117,00 €
106/2018 Počítačové služby Ing. Mária Ropeková 88,80 €
107/2018 Štrk triedeny 0-20mm SMZ, a.s. Jelšava 164,18 €
108/2018 Zemný plyn SPP a.s. 3,00 €
109/2018 Zemný plyn SPP a.s. 116,00 €
110/2018 Zásahová obuv, pracovný komplet Ing. Pavol Zapletal -P.Z.-služby v ochrane pred požiarmi 994,35 €
111/2018 Elektrina VSE, a.s. 107,48 €
112/2018 Telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 42,49 €
113/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 658,81 €
114/2018 Materiál KASUMEX spol. s.r.o. 49,00 €
115/2018 Hlava do kosačky, lanko MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 149,70 €
116/2018 Vrtačka, pracovné náradie MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 349,21 €
117/2018 Oprava poplašného zariadenia Ing. Lubomír Knopp 22,00 €
118/2018 Údržba verejného osvetlenia NEONPLUS s.r.o. 93,30 €
119/2018 Oprava obecného rozhlasu, opilovanie NEONPLUS s.r.o. 149,98 €
120/2018 Spracovanie a dodanie projektu stavby Ing. Fedor Zverko – efco 270,00 €
121/2018 Počítačové služby Ing. Mária Ropeková 68,80 €
122/2018 Vodné VVS a.s. 41,70 €
123/2018 Zemný plyn SPP a.s. 3,00 €
124/2018 Zemný plyn SPP a.s. 116,00 €
125/2018 Na základe zmluvy za mesiac júl DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
126/2018 Údržba káblovej televízie DIPOS PLUS spol. s.r.o. 241,32 €
127/2018 Údržba káblovej televízie DIPOS PLUS spol. s.r.o. 208,44 €
128/208 Údržba káblovej televízie DIPOS PLUS spol. s.r.o. 270,00 €
129/2018 Údržba káblovej televízie DIPOS PLUS spol. s.r.o. 152,28 €
130/2018 Telefonické služby, internet Slovak Telekom a.s. 26,77 €
131/2018 Elektrina – dodávka a distribúcia VSE a.s. 557,00 €
132/2018 Príprava verej. obsta. s realizác.projektu BABIMPEX s.r.o. 200,00 €
133/2018 Kancelárske potreby Vladimír Ferdinanady feri75 191,00 €
134/2018 Telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 42,55 €
135/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 555,77 €
136/2018 Vlajka obecná zo zástrihom Signo,s.r.o. 74,64 €
137/2018 Elektrina VSE a.s. 139,04 €
138/2018 Údržba káblovej televízie DIPOS PLUS spol. s.r.o. 162,00 €
139/2018 Materiál do kosačiek Novotný Tomáš – Novotech 11,30 €
140/2018 Zásahové prilby OOPP – hasiča Ing. Pavol Zapletal – P.Z. – služby v ochrane pred požiarmi 450,00 €

 

Partneri

Kalendár článkov
január 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
« dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
Kategórie