Faktúry 2019

http://www.gemerske-teplice.sk/wp-content/uploads/2019/06/faktúra-49.pdf

103/2019 Zásahové prolby Ing. Pavol Zapletal – P.Z.-služby v ochrane pred požiaromi 500,00 €
102/2019 Školenie BOZP Ing. Jozef Nosáľ NCRC 98,40 €
101/2019 Počítačové služby VEGA-SOFT,s.r.o. 198,00 €
100/2019 Telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s. 44,13 €
99/2019 Poštový poplatok Slovenká pošta a.s. 3 €
98/2019 Telekonikačné služby Slovak Telekom a.s. 25,58 €
97/2019 Materiál a údržba TKR DIPOS  PLUS spol. s.r.o. 651,52 €
96/2019 Zemný plyn SPP a.s. 125,00 €
95/2019 Zemný plyn SPP a.s. 8,00 €
94/2019 Poradenské služby ŽP Ing. Ján Profant 20,00 €
93/2019 Na základe zmluvy za mesiac jún DIPOS PLUS spol. s.r.o 150,00 €
92/2019 Pracovné náradie ZALAMIJA  s.r.o. 91,00 €
91/2019 Údržba TKR DIPOS PLUS spol. s.r.o. 354,17 €
90/2019 Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 552,88 €
89/2019 Zber komunálneho odpadu, VOK Brantner Gemer s.r.o. 1445,94 €
88/2019 Elektrina VSE a.s. 97,12 €
87/2019 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 55,16 €
86/2019 Vlajka obecná Signo, s.r.o. 74,64 €
85/2019 Kancélárske potreby PP Comp s.r.o. 53,60 €
84/2019 Telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s. 40,50 €
83/2019 Telekomunikačné služby , internet Slovak Telekom a.s. 25,58 €
82/2019 Zemný plyn SPP a.s. 125,00 €
81/2019 Zemný plyn SPP a.s. 8,00 €
80/2019 Na základe zmluvy za mesiac máj DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
79/2019 Údržba TKR DIPOS PLUS spol. s.r.o 306,00 €
78/2019 Požiarny vak ERMAK 25 FLORIAN, s.r.o. 397,70 €
77/2019 Údržba TKR DIPOS PLUS spol. s.r.o. 276,68 €
76/2019

 

Kniha Zákon o odpadoch PORADCA s.r.o. 15,70 €
75/2019 Čistiace prostriedky Janete s.r.o. 33,35 €
74/2019 Inštalácia Microsoft Office PP COMP s.r.o. 149.90 €
73/2019 Zber komunálneho odpadu ,VOK Brantner Gemer s.r.o. 1040,60 €
72/2019 Striekačky PS12 Obec Liptovské Revúce 400,00 €
71/2019 Kancelárske potreby PP COMP s.r.o. 185,59 €
70/2019 Vlajka SR Signo, s.r.o. 33,60 €
69/2019 Obuv pracovná ,odev pracovný,materiál MKITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 106,00 €
68/2019 Obuv pracovná ,odev pracovný MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 106,00 €
67/2019 Elektrina VSE a.s. 81,12 €
66/2019 Telekonikačné služby Orange a.s. 44,71 €
65/2019 Údržba verejného osvetlenie NEONPLUS s.r.o. 149,83 €
64/2019 Vypracovanie podkladov CO Ing. Jozef Nosáľ NCRC 24,00 €
63/2019 Vypracovanie prejektovej dokumentácie ATELIÉR B.R.A.T. s.r.o. 360,00 €
62/2019 Elektina VSE a.s. 580,00 €
61/2019 Telekomunikačné služby,internet Slovak Telekom a.s. 25,58 €
60/2019 Zemný plyn SPP a.s. 125,00 €
59/2019 Zemný plyn SPP a.s. 15,00 €
58/2019 Vodné VVS, a.s. 24,05 €
57/2019 Počítačové služby VEGA-SOFT,s.r.o. 70,80 €
56/2019 Na základe zmluvy za mesiac apríl DIPOS PLUS spol.s.r.o. 150,00 €
55/2019 Kultúrne podujatie Alexander Vigh-Cirkus-varieté Karlson-Agentúra 210,00 €
54/2019 Kancelárske potreby, služby PP COMP s.r.o. 258,50 €
53/2019 Zber komunálneho odpadu, VOK Brantner Gemer s.r.o. 1035,35 €
52/2019 Výroba a montáž uličných roštov František Valaštek 530,00 €
51/2019 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 64,65 €
50/2019 Elektrina VSE, a.s. 83,82 €
49/2019 Vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre VSD, a.s. 60,00 €
48/2019 Ochranné pracovné pomôcky DHZO PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 180,70 €
47/2019 Čistiace prostriedky BRISTON s.r.o. 152,98
46/2019 Telekomunikačné služby, internet Slovak Telekom, a.s. 25,58 €
45/2019 LED baterka so zoomom TM Net s.r.o. 23,50 €
44/2019 Počítačové služby VEGA-SOFT, s.r.o. 149,60 €
43/2019 Tonery do tlačiarní DAMEDIS, s.r.o. 43,56 €
42/2019 Údržba verejného osvetlenia NEONPLUS s.r.o. 29,68 €
41/2019 Na základe zmluvy za mesiac marec 2019 DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
40/2019 Zemný plyn SPP, a.s. 125,00 €
39/2019 Zemný plyn SPP, a.s. 38,00 €
38/2019 Zameranie ku projektovej dokumentácii na výstavbu chodníka Ing. Peter Hricovíny 500,00 €
37/2019 Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 536,35 €
36/2019 Plastové nádoby 120 l MEVA-SK, s.r.o. 39,60 €
35/2019 Príručka mzdovej účtovníčky 2019 PORADCA s.r.o. 14,50 €
34/2019 Zber komunálneho odpadu, VOK Brantner Gemer s.r.o. 684,47 €
33/2019 Elektrina VSE a.s. 77,42 €
32/2019 Pracovné náradie Janete s.r.o. 38,24 €
31/2019 Čistiace prostriedky Janete s.r.o. 72,34 €
30/2019 Kancelárske potreby PP COMP s.r.o. 44,54 €
29/2019 Kancelárske potreby PP COMP s.r.o. 50,00 €
28/2019 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 45,31 €
27/2019 Vlajka SR Signo s.r.o. 33,60 €
26/2019 Predplatné online knižnica, obec efektívne Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 130,20 €
25/2019 Telekomunikačné služby, internet Slovak Telekom, a.s. 25,58 €
24/2019 Zemný plyn SPP, a.s. 125,00 €
23/2019 Zemný plyn SPP, a.s. 70,00 €
22/2019 Na základe zmluvy za mesiac február 2019 DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
21/2019 Licencia software WinRAR AVIR s.r.o. 30,00 €
20/2019 Zber komunálneho odpadu Brantner Gemer s.r.o. 463,69 €
19/2019 Zásobník na TP dve rolky, Tork Advanced toal. papier scandi s.r.o. 95,33 €
18/2019 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 47,23 €
17/2019 Elektrina VSE, a.s. 83,35 €
16/2019 Poskytnutá dotácia CVČ Mesto Revúca 180,00 €
15/2019 Elektrina-dodávka a distribúcia VSE, a.s. 580,00 €
14/2019 Telekomunikačné služby, internet Slovak Telekom, a.s. 25,58 €
13/2019 Zemný plyn SPP, a.s. 125,00 €
12/2019 Zemný plyn SPP, a.s. 74,00 €
11/2019 Demontáž vianočného osvetlenia NEONPLUS s.r.o. 51,38 €
10/2019 Na základe zmluvy za mesiac január 2019 DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
09/2019 Smernice pre obce, prístup do archívu Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 190,20 €
08/2019 Aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 180,00 €
07/2019 Vodné VVS, a.s. 27,25 €
06/2019 Počítačové služby Ing. Mária Ropeková 62,00 €
05/2019 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.-obraz.záznamov za verejný prenos SLOVGRAM 38,40 €
04/2019 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 43,27 €
 03/2019 Zemný plyn SPP, a.s. 125,00 €
 02/2019 Zemný plyn SPP, a.s.  76,00 €
 01/2019 Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o.  552,88 €