Informácia VSD – Výpadok elektriny na stránke www.vypadokelektriny.sk

VSD uviedli do prevádzky novú stránku www.vypadokelektriny.sk Na prehľadnej mapke  si viete skontrolovať, či už je porucha nahlásená, alebo či ide o plánované prerušenie distribúcie elektriny. Na tejto stránke viete nahlásiť aj novú poruchu.