Návrh VZN o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce Gemerské Teplice z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku na území obce

Príloha

Posted in: VZN