100. výročie založenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku