príloha1

príloha2

príloha3

príloha4

príloha5

príloha6

príloha7

 

príloha1

príloha2

Číslo faktúry Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH) Stiahnuť
01/2017 Primač DBVS 2, karty, prepojovací kábel, koax kábel, f konektor, rozbočovač 4x, práce, doprava Dipos Plus spol. s. r.o. 1 120,44 € download-gt
02/2017 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 318,62 € download-gt
03/2017 Telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 38,99 € download-gt
04/2017 Zemný plyn SPP,a.s. 30,00 € download-gt
05/2017 Zemný plyn SPP,a.s. 130,00  € download-gt
06/2017 Ročný poplatok za doménu  CBS spol s. r. o. 19,12 € download-gt
07/2017 Peňažný denník, výkaz hospodárenia, rozpočet fin. hospodárenia TRANOSCIUS a. s. 9,20 € download-gt
08/2017 Členské známky rok 2017 Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Revúcej 26,00 € download-gt
09/2017 Vodné stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 33,40 € download-gt
10/2017 Počítačové služby VEGA-SOFT, s. r. o. 37,60 € download-gt
11/2017 Kniha Gemer z neba- záloha CBS spol. s. r. o. 220,00 € download-gt
12/2017 Elektrina- dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a. s. 978,00 € download-gt
13/2017 Zemný plyn SPP, a. s. 30,00 € download-gt
14/2017 Zemný plyn SPP, a. s. 130,00 € download-gt
15/2017 Služby pevnej siete Telekom a. s. 27,17 € download-gt
16/2017 Školenie BOZP Štandart BPPO s. r. o. 54,00 € download-gt
17/2017 za zmluvy za mesiac Január Dipos Plus spol. s. r.o. 150,00 € download-gt
18/2017 Farba do tlačiarne/ toner Vladimír Ferdinandy 87,80 € download-gt
19/2017 Telefonické služby Orange Slovensko a. s. 43,26 € download-gt
20/2017 Poskytnutie dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra volného času Mesto Revúca 60,00 € download-gt
 21/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o.  319,64 €  download-gt
 22/2017  Pracovné náradie  MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS  138,97 €  
 23/2017  Kancelárske potreby  CompAct spoločnosť s ručením obmedzeným  41,22 €  
 24/2017  Príručka mzdovej účtovníčky  PORADCA s.r.o.  8,50 €  
 25/2017  Oprava zabezpečovacieho zariadenia  Ing. Lubomir Knopp  60,00 €  
26/2017 Licencia na základe zmluvy za mesiac február DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
 27/2017  Servisné práce TKR  DIPOS PLUS spol. s.r.o.  108,00 €  
28/2017 Zemný plyn SPP a.s. 28,00 €
 29/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 30/2017  Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  25,57 €  
 31/2017  Stravné lístky  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  304,12 €  
 32/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o.  324,58 €  
 33/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko a.s.  40,04 €  
 34/2017  Počítačové služby  VEGA-SOFT s.r.o.  137,60 €  
 35/2017  Odmeny za verejný prenos prostred. rozhlasu  SLOVGRAM  38,50 €  
 36/2017  Prijímač, kábel, modulátor, kábel koax, práce, doprava  DIPOS PLUS spol. s.r.o.  731,69 €  
 37/2017  Na základe zmluvy za mesiac Marec  DIPOS PLUS spol. s.r.o.  150,00 €  
38/2017 Vypracovanie hlásení a podkladov pre OÚ BB Ing. Jozef Nosáľ NCRC 24,00 €
 39/2017  Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 40/2017  Vodné preplatok  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  -5,10 €  
 41/2017 Zemný plyn  SPP a.s.  15,00 €  
 42/2017 Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 43/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko a.s.  39,98 €  
 44/2017  Pracovné prostriedky, čistiace potreby  Janete s.r.o.  35,70 €  
 45/2017 Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o.  326,27 €  
 46/2017  Počítačové služby  Ing. Mária Ropeková  57,60 €  
 47/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  6,00 €  
 48/2017  Zemný plyn SPP a.s.  130,00 €  
 49/2017  Vodné  VVS  a.s.  509,33 €  
 50/2017  Na základe zmluvy za mesiac Apríl  DIPOS PLUS spol. s.r.o.  150,00 €  
 51/2017  Konektor, inštalačný materiál, montážne práce, dopravné náklady  DIPOS PLUS spol. s.r.o.  141,12 €  
 52/2017  Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 53/2017  Príručka sociálne poistenie  PORADCA s.r.o.  15,20 €  
 54/2017  Kontrola RHP, hasiaci prístroj  Milan Prajdák Technik požiarnej ochrany  80,00 €  
 55/2017  Kryty pod vypínače, vypínače  KNOPP s.r.o.  30,61 €  
 56/2017  Elektrina dodávka a distribúcia  Východoslovenská energetika a.s.  810,00 €  
 57/2017  Stravné lístky  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  325,86 €  
 58/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko a.s.  39,98 €  
 59/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o.  387,70 €  
 60/2017  Čistiace prostriedky   Ján Šurina TVS Žilina  107,87 €  
 61/2017  Na základe zmluvy za mesiac Máj  DIPOS PLUS spol. s.r.o.  150,00 €  
 62/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  3,00 €  
 63/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 64/2017  Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 65/2017  Počítačové služby  Ing. Mária Ropeková  117,60 €  
 66/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko,a.s.  40,04 €  
 67/2017  Vypracovanie dokumentu Smernica pre VO  MOAD s.r.o.  200,00 €  
 68/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o.  596,94  
 69/2017 Audit za rok 2016 Ing. Cibulová Daniela  360,00 €  
 70/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 71/2017  Verejná správa SR ročný prístup  Poradca podnikateľa,spol.s.r.o  96,00 €  
 72/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  2.00 €  
 73/2017  Služby pevnej siete,internet  Slovak Telekom a.s.  24.98 €  
 74/2017  Na základe zmluvy za mesiac jún  DIPOS PLUS spol.s.r.o  150,00 €  
 75/2017  Jedálenské kupóny  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o  296,88 €  
 76/2017  Poplatok za správu k auditu  VÚB a.s  59,76 €  
 77/2017  Vypracovanie,aktua. materiálov z oblasti CO na rok 2017  Ing.Jozef Nosáľ NCRC  24,00 €  
 78/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko  39,98 €  
 79/2017  Na základe zmluvy za mesiac jún  Brantner Gemer s.r.o  927,39 €  
 80/2017  Pracovné náradie  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  318,67 €  
 81/2017  Kniha Gemer z neba  CBS spol,s.r.o.  209,00 €  
 82/2017  Vodné a stočné  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  48,73 €  
 83/2017  Počítačové služby  VEGA-SOFT,s.r.o.  57,60 €  
 84/2017  Na základe zmluvy za mesiac júl  DIPOS PLUS spol.s.r.o.  150 €  
 85/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  2,00 €  
 86/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 87/2017 Notebook  Vladimír Ferdinandy  493,90 €
 88/2017  Náplne do tlačiarne  Vladimír Ferdinandy  175,40 €  
89/2017 Telefonické služby Orange Slovensko a.s. 0,50 €
 90/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko a.s.  62,99 €  
 91/2017  Stolnotenisový stôl  Funstar s.r.o.  562,00 €  
 92/2017 Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  13,90 €  
 93/2017 Ročný poplatok za služby v oblasti PZS  Ing. Jozef Nosáľ  36,00 €  
 94/2017  Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  25,28 €  
 95/2017  Ozvučenie domu smútku  NEONPLUS s.r.o.  313,24 €  
 96/2017  Elektrina dodávka a distribúcia  Východoslovenská energetika a.s.  514,00 €  
 97/2017 Záloha týkajúca sa zhotovenia autobusových zastávok  Mestské služby Jelšava  3183,50 €  
 98/2017 Elektrina dodávka a distribúcia  Východoslovenská energetika a.s.  -3,44 €  
 99/2017 Telefonické služby  Orange Slovensko a.s.  1,89 €  
 100/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o  532,47 €  
 101/2017  Kalové čerpadlo,zásahová hadica  Ing.Pavol Zapletal  693,08 €  
 102/2017 Kalové čerpadlo, savica so spojkami,čižmy  Ing. Pavol Zapletal  711,50 €  
 103/2017  Stravné lístky  LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.  318,62 €  
 104/2017  Pracovné náradie  Mitrová Jolana M-M SERVIS  375,48 €  
105/2017 Kuchynská linka Mária Mladšia, Maja nábytok 564,00 €
 106/2017  Zemný plyn   SPP a.s.  5,00 €  
 107/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 108/2017  Podľa zmluvy za mesiac august  DIPOS PLUS spol.s.r.o.  150,00 €  
 109/2017  Vodné- stočné  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  91,24 €
 110/2017  Projektová dokumentácia k výstavbe chodníkov  Ing. Ondrej Nemoga REAL-S-ING  275,00 €  
 111/2017  Licencia na verejné použitie hudobných diel  SOZA -autorské práva  36,00 €  
 112/2017   Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 113/2017 Počítačové služby  Ing. Mária Ropeková  117,60 €  
 114/2017  Karburátor  Novotný Tomáš-Novotech  52,00 €  
 115/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko,a.s.  42,49 €  
 116/2017  Elektrina  Východoslovenská energetika a.s.  131,88 €  
 117/2017 Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o  400,72 €  
 118/2017  Kosačka motorová  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  335,00 €  
 119/2017  Podľa zmluvy za mesiac september  DIPOS PLUS spol.s.r.o.  150,00 €  
 120/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  15,00 €  
 121/2017   Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 122/2017  Doručenky,obálky  CompAct s.r.o.  43,60 €
 123/2017  Počítačové služby  Ing.Mária Ropeková  28,80 €  
 124/2017   Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 125/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko,a.s.  44,03 €  
 126/2017  Elektrina  Východoslovenská energetika a.s.  105,70 €  
 127/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o  669,94 €  
 128/2017  Dotácia na náklady  spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času  Mesto Revúca  40,00 €  
 129/2017 Výmena plynového vykurovacieho telesa  Ladislav Molnár  318,60 €  
 130/2017 Vodné –  stočné  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  69,17 €  
 131/2017  Pracovné pomôcky  Mitrová Jolana M-M SERVIS  255,00 €  
 132/2017  Na základe zmluvy za mesiac október  DIPOS PLUS s.r.o.  150,00 €  
 133/2017 Počítačové služby Ing. Mária Ropeková  57,60 €  
 134/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  24,00 €  
 135/2017 Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 136/2017  Zástava SR  Signo, s.r.o.  30,00 €  
 137/2017  Predplatné mesačníka  Wolters Kluwert s.r.o  77,40 €  
 138/2017 Školenie BOZP  Štandart BPPO s.r.o.  54,00 €  
 139/2017  Kancelárske potreby  CompAct s.r.o.  31,85 €  
 140/2017 Zhotovenie autobusových zastávok  Mestské služby Jelšava  3183,55 €  
 141/2017  Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 142/2017  Prezentácia obce  Peter Jurík – LISA  27,88 €  
 143/2017  Elektrina  Východoslovenská energetika a.s.  514,00 €  
 144/2017  Elektrina Východoslovenská energetika a.s.  67,02 €  
 145/2017  Počítačové služby  Vladimír Ferdinandy  175,60 €  
 146/2017  Materiál  HALAN s.r.o  39,95 €  

 

 

príloha

príloha

príloha

príloha01

príloha02

 

príloha1                    príloha2

príloha3                    príloha4

príloha5                    príloha6

príloha7                    príloha8

príloha9                    príloha10

príloha11                  príloha12

príloha13

 

príloha

Partneri

Kalendár článkov

december 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
« nov    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Kategórie