Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota – Africký mor ošípaných – zvyšovanie povedomia chovateľov, poľovníkov

Príloha

Príloha

Príloha

Príloha

Príloha

Príloha

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota – Africký mor ošípaných – zvyšovanie povedomia chovateľov, poľovníkov

Jelšava-Gemerské Teplice,závlaha pozemkov – prerušenie konania

Príloha

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Jelšava-Gemerské Teplice,závlaha pozemkov – prerušenie konania

NÁVRH VZN O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA V OBCI

Príloha

Publikované v VZN | Komentáre vypnuté na NÁVRH VZN O ORGANIZÁCII MIESTNEHO REFERENDA V OBCI

Gemerský expres bude premávať každú sobotu od 4.5.2019 do 22.6.2019

Príloha

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Gemerský expres bude premávať každú sobotu od 4.5.2019 do 22.6.2019

Nové cestovné poriadky od 28.4.2019

Príloha

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Nové cestovné poriadky od 28.4.2019

Jelšava – Gemerské Teplice, závlaha pozemkov – oznámenie o začatí zisťovacieho konania

Príloha

Príloha

Informácia o zámere

https://www.enviroportal.sk/sk/eia

Do zámeru – Závlaha pozemkov Jelšava – Gemerské Teplice je možné nahliadnuť na OcÚ Jelšavská Teplica, alebo

na stránke : https://www.enviroportal.sk/sk/eia

Verejnosť môže podávať pripomienky do 21 dní od vyvesenia, t. j. od 7.5.2019 na adresu:

Okresný úrad Revúca

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Komenského 40

050 01 Revúca

Publikované v Verejné Vyhlášky | Komentáre vypnuté na Jelšava – Gemerské Teplice, závlaha pozemkov – oznámenie o začatí zisťovacieho konania

Vyhláška pre líniovú stavbu „Optická trasa Gemerská Hôrka – Revúca“

Príloha

Publikované v Verejné Vyhlášky | Komentáre vypnuté na Vyhláška pre líniovú stavbu „Optická trasa Gemerská Hôrka – Revúca“

4. ROČNÍK TEPLICKÝ KAPOR 24. – 26. MÁJ 2019

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na 4. ROČNÍK TEPLICKÝ KAPOR 24. – 26. MÁJ 2019

Spoločne za čistú Muránku 2019

Príloha

Príloha

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Spoločne za čistú Muránku 2019

Výsledky volieb na prezidenta SR – konané 30.03.2019 – 2. kolo v obci Gemerské Teplice

Príloha

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Výsledky volieb na prezidenta SR – konané 30.03.2019 – 2. kolo v obci Gemerské Teplice