Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Príloha – Rozhodnutie Predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

Príloha- Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov

Príloha – Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí

Príloha – Oznámenie o určení počtu obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy obcí a pre voľby do orgánov samosprávnych krajov

Príloha – Oznámenie o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Príloha – Oznámenie o mieste a lehote na doručenie kandidátnych listín v obci Gemerské Teplice pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Príloha – Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Príloha – Informácia o spôsobe hlasovania-Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

Príloha – Delegovanie člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v obci Gemerské Teplice

Príloha – Informácia o predložených kandidátnych listinách pre voľby do zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja

Príloha – Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Gemerské Teplice

Príloha – Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Gemerských Tepliciach