Zápis do 1. ročníka – ZŠ s MŠ Jelšava

Milí rodičia!

 Srdečne Vás pozývame na prezenčný zápis do ZŠ s MŠ Jelšava, ktorý sa uskutoční dňa 05. apríla 2023 od 8:00 do 16:00 hod. v budove základnej školy na Železničnej ulici 245v E- pavilóne. Potrebné je priniesť rodný list dieťaťa a občiansky preukaz zákonného zástupcu. Zápis sa uskutoční  za prítomnosti dieťaťa. Dieťa môžete prihlásiť aj formou elektronickej prihlášky uverejnenej na stránke školy.

 

Tešíme sa na Vás.

Príloha