Africký mor ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Rimavská Sobota v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v z. n. p. pri zabránení šírenia nákazlivej choroby zvierat – Afrického moru ošípaných, ktoré môže predstavovať vážne nebezpečenstvo pre zdravie a ochranu zvierat a z dôvodu potvrdenia nových ohnísk AMO u diviakov nájdených a ulovených v k. ú. Lehota nad Rimavicou, Mokrá Lúka, Mikolčany, Jelšavská Teplica, Otročok, Gemer vyzýva všetkých chovateľov (registrovaných aj neregistrovaných) na ohlásenie počtov ošípaných chovaných v k. ú. obce Gemerské Teplice v termíne do 12. 03. 2021 na obecnom úrade v Gemerských Tepliciach .

     Chov je možné nahlásiť telefonicky na tel. čísle 0905 519 164 alebo emailom na adresu ou@gemerske-teplice.sk

Príloha