Dohoda číslo 16/30/52A/951/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti dormou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe

príloha1                         príloha2

príloha3                         príloha4

príloha5                         príloha6

príloha7                         príloha8

príloha9                         príloha10