Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 29. 02. 2020

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 je:

ougemerteplice@stonline.sk

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o voľbou poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 pre voliča s trvalým pobytom na území obce Gemerské Teplice, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky:

ougemerteplice@stonline.sk

Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

http://www.minv.sk/?nr20-posta2

V Gemerských Tepliciach, dňa 4.11.2019

Mgr. Laura Durančíková

starostka obce

Informácia – voľba poštou

Žiadosť o voľbu poštou

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 351/2019 Z. z. vyhlásil
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania

na sobotu 29. februára 2020

voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

www.minv.sk/?nr20-vzory1