Faktúry 2015

Číslo faktúry Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
 1/2015 Ročný poplatok za doménu CBS spol, s.r.o.  19,12 €
 2/2015 Telefonické služby Orange Slovensko a. s.  44,55 €
 3/2015 Zemný plyn SPP a. s.  25,00 €
 4/2015 Zemný plyn SPP a. s.  70,00 €
 5/2015 Predaj materiálu a práce BB regionálna správa  ciest a. s.  180,49 €
 6/2015 Vodné Stočné VVS a. s.  18,86 €
 7/2015 Zemný plyn SPP a. s.  24,00 €
 8/2015 Zemný plyn SPP a. s.  70,00 €
 9/2015 Kancelárske potreby SLASA, s. r. o.  94,97 €
10/2015 Sprievodca miestnou samospr., Zákon o rozpočt. Pravidlách územ. samospr.-kom Wolters Kluwer s. r. o  32,65 €
 11/2015 Čistiace pomôcky Janete s. r. o.  185,62 €
 12/2015 Služby pevnej siete Telekom a. s.  52,55 €
 13/2015 Použitie vysokozdvyžnej plošiny, doprava NEONPLUS s. r. o.  76,92 €
 14/2015 Dohoda o poskytnutí dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času v Revúcej Mesto Revúca 70,00 €
 15/2015 Kompletný zoznam miest a obcí Slovenska DATATRADE s. r. o.  28,60 €
 16/2015 Elektrina-dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a. s.  742,00 €
 17/2015 Kancelárske potreby SLASA, s. r. o.  93,19 €
 18/2015  Brožúrka Poradca podnikateľa    s. r. o. 0,00 €
 19/2015  Počítačové služby VEGA-SOFT s. r. o. 54,00 €
 20/2015 Služby pevnej siete Telekom a. s. 11,99 €
 21/2015 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner s. r. o. 309,66 €
 22/2015 Brožúrka UniKnihy.sk, s. r. o. 25,08 €
 23/2015 Telefonické služby Orange 41,50 €
 24/2015 Zemný plyn SPP a. s. 22,00 €
 25/2015 Zemný plyn SPP a. s. 70,00 €
 26/2015 Brožúrka PORADCA s. r. o. 8,50 €
 27/2015 Služby pevnej siete TELEKOM a.s. 41,59 €
 28/2015 Školenie Ing. Jozef Nosáľ NCRC 127,50 €
 29/2015 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJAUNER s. r. o. 417, 37 €
 30/2015 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner s.  r. o. 411, 67 €
 31/2015 Služby pevnej siete TELEKOM a. s.  11,99 €
 32/2015 Školenie Ing. jozef Nosáľ NCRC 24,00 €
 33/2015 Telefonické služby Orange 58,51 €
 34/2015 Verejný prenos zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za rok 2015 SLOVGRAM 33,50 €
 35/2015  Čistiace pomôcky Janete s. r. o. 42,00 €
 36/2015  Zemný plyn SPP a. s. 70,00 €
 37/2015  Zemný plyn SPP a. s. 13,00 €
 38/2015  Služby pevnej siete TELEKOM 35,46 €
39/2015  Odvoz a uskladnenie odpadu  Brantner s. r. o.  548,09€
40/2015  Služby pevnej siete  TELEKOM  11,99€
41/2015 Maľovaná mapa H a S Gemer cyklo CBS spol, s. r. o. 181,20 €
42/2015  Telefonické služby  Orange  41,71€
43/2015 Počítačové služby VEGA-SOFT, s. r. o. 85,60 €
44/2015 Pracovná obuv Janete s. r. o. 56,80 €
45/2015 Prepilovanie topoľa Ján Guliarik 24,00 €
46/2015 Ekonomické minimum starostu Wolters kluwer s. r. o. 18,09 €
47/2015 Zemný plyn SPP a. s. 5,00 €
48/2015 Zemný plyn SPP a. s. 70,00 €
49/2015 Bc. Vavrek Milan ELEKTRO REVÍZIE SERVIS 95,00 €
50/2015 Vodné a Stočné VVS a. s. 25,15 €
51/2015 Servis DIPOS PLUS              spol. s. r. o. 300,00 €
52/2015 Služby pevnej siete TELEKOM 29,29 €
53/2015 Použitie vysokozdvižnej plošiny NEON PLUS s. r. o. 110,08 €
54/2015 Elektrina – dodávka a distribúcia Východoslovenská energetia a. s. 723,00 €
55/2015 Obnovenie zabezpečovacej značky montážnika Východoslovenská energetika a. s. 8,10 €
56/2015 Pracovný odev Janete s. r. o. 56,80 €
57/2015 Pracovná obuv Janete s. r. o. 56,80 €
58/2015 Elektrina – dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a. s. 3,80 €
59/2015 Služby pevnej siete TELEKOM 11,99 €
60/2015 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner s. r. o. 406,44 €
61/2015 Počítačové služby VEGA-SOFT, s. r. o. 85,90 €
62/2015  Kontrola RHP Martin Prajdák 70,00 €
63/2015 Výrobky na základe dodacieho listu TECAK-KOVO, s.r.o. 14.02 €
64/2015 Náradie Zalamija, s. r. o. 34,80 €
65/2015 Spojka Agzat-Briggs Jozef Bohumel BOEL 66,00 €
66/2015 Zemný plyn SPP a. s. 2,00 €
67/2015 Zemný plyn SPP a. s. 70,00 €
68/2015 Zdravotnícka starostlivosť MUDr. Cyril Ivančo 15,00 €
69/2015 Počítačové služby VEGA-SOFT, s. r. o. 43,10 €
70/2015 Telefonické služby Orange 38,99 €
71/2015 Telefonické služby TELEKOM 26,29 €
72/2015 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s. r. o. 348,30 €
73/2015 Telefonické služby TELEKOM 11,60 €
74/2015 Telefonické služby Orange 39,23 €
75/2015 Pracovné pomôcky MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 231,79 €
 76/2015  Pracovný materiál  Katarína Halušková-HALAN  325,01 €
 77/2015  Preprava materiálu  Jozef Buvala  27,00 €
 78/2015  Audit za rok 2014  Ing. Cibulová Daniela  324,00 €
79/2015 Počítačové služby VEGA-SOFT, s. r. o. 68,60 €
80/2015 Pracovné prostriedky Janete s.r.o. 74,97 €
81/2015 Pracovné prostriedky Janete s.r.o. 56,80€
82/2015 Pracovné prostriedky Janete s.r.o. 54,40€
83/2015 Zemny plyn SPP 2,00€
84/2015 Zemny plyn SPP 70,00€
85/2015 Slovak Telekom telekom 28,07€
86/2015 Pracovné pomôcky Majster A-D Team 37,32€
87/2015 Vypracovanie dokumentácie Ing. Jozef Nosáľ 96,00€
88/2015 Telefonické služby Orange 39,13€
89/2015 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner 494,43€
90/2015 Verejná sprava -ročný prístup Poradca podnik. Žilina 84,00€
91/2015 Povodňový plán záchranných prác Ing.Jozef Nosáľ 36,00€
92/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 394,56€
93/2015 Vodné a Stočné VVS a.s 39,30€
94/2015 Slovak Telekom Telekom 23,54€
95/2015 Zemný plyn SPP 2,00€
96/2015 Zemný plyn SPP 70,00€
97/2015 Verejné osvetlenie NEONPLUS s.r.o. 25,96€
 98/2015  Elektrina – dodávka a distribúcia  Východoslovenská energetika a.s.  723,00€
 99/2015  Oprava a údržba obecného rozhlasu  NEONPLUS s.r.o.  121,66€
 100/2015  Telefonické služby  Orange  48,17€
 101/2015 Oprava káblovej televízie  DIPOS PLUS,s.r.o. Banská Bystrica 384,00€
 102/2015 Odvoz a uskladnenie odpadu  Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota 589,94€
 103/2015 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel  SOZA Bratislava 10,80€
104/2015  Preplatok za elektrinu VSE Košice  0,78€
105/2015  Pracovné prostriedky AČ Janete s.r.o. Rožňava 152,30€
106/2015 Kancelárske potreby  Vladimír Ferdinandy Revúca  54,40€
107/2015 Zemný plyn  SPP, a. s. Bratislava 70,00€
108/2015  Zemný plyn  SPP, a.s. Bratislava 4,00€
 109/2015  Telefonické služby, internet Slovak Telekom, a.s. Bratislava 26,29€
 110/2015 Mapy H a S Gemer cyklo  Kynceľová  177,60€
111/2015 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota 626,61€
112/2015 Telefonické služby Orange Slovensko,a.s. Bratislava 41,99€
113/2015 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel SOZA Bratislava 12,00€
114/2015 Pracovné prostriedky AČ Mitrová Jolana M-M-Servis Revúca 145,05€
115/2015 Pracovné prostriedky AČ Mitrová Jolana M-M-Servis Revúca 198,80€
116/2015 Práce pri čistení žumpy Mestské služby Jelšava 36,00€
117/2015 Zemný plyn SPP, a.s. Bratislava 12,00€
118/2015 Zemný plyn SPP, a.s. Bratislava 70,00€
119/2015 Telefonické služby, internet Slovak Telekom, a.s. Bratislava 28,90€
120/2015 Stravné lístky Le Chequz Dejeuner s.r.o. Bratislava 313,55€
121/2015 Pracovné prostriedky AČ Herman Slovakia Distribution s.r.o. Košice 213,60€
 122/2015 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota 417,73€
123/2015 Telefonické služby Orange Slovensko, a.s. Bratislava 43,99€
124/2015  Školenie UoZ – BOZP a OPP –  § 52  Ing. Jozef Nosáľ NCRC Revúca 108,00€
125/2015 Školenie UoZ – BOZP a OPP – § 52a Ing. Jozef Nosáľ NCRC Revúca 60,00€
126/2015 Kancelárské potreby Vladimír Ferdinandy Revúca 133,95€
127/2015 Oprava verejného osvetlenia, rozhlasu NEONPLUS s.r.o. Muráň 178,93€
128/2015 Kancelárske potreby DAMEDIS, s.r.o. Brno 42,11€
129/2015 Právo pre ROPO a OBCE  Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava 72,00€
130/2015  Pracovné prostriedky AČ  Mitrová Jolana M-M-Servis Revúca  675,10€
131/2015  Pracovné prostriedky AČ  Janete s.r.o Rožňava  198,80€
132/2015  Pracovné prostriedky AČ  Mitrová Jolana M-M-Servis Revúca  159,00€
133/2015  Revízia plynového zariadenia  Ladislav Molnár Rožňava  552,20€
134/2015  Zákony 2016  Poradca s.r.o. Žilina  33,98€
135/2015  Zemný plyn  SPP,a.s.Bratislava  19,00€
136/2015  Zemný plyn  SPP,a.s. Bratislava  70,00€
137/2015  Pracovné prostriedky AČ  Mitrová Jolana M-M-Servis Revúca  658,00€
138/2015  Informačný portál slovak region  Peter Jurík-LISA  27,88€
139/2015  Vodné a Stočné  VVS a.s.  45,59€
140/2015  Poskytnutá dotácia do Centra voľného času  Mesto Revúca  40,00€
141/2015  Telefonické služby,internet  Slovak Telekom, a.s. Bratislava  25,70€
 142/2015  Materiál TKR  DIPOS PLUS spol.s.r.o.  136,56€
143/2015  Na základe zmluvy za mesiac august,september,ok.  DIPOS PLUS spol.s.r.o.  450,00€
 144/2015  Pracovné prostriedky  AČ  Janete s.r.o. Rožňava  336,40€
145/2015  Pracovné prostriedky  AČ  Janete s.r.o. Rožňava  198,50
146/2015  Elektrina-dodávka a distribúcia  Východoslovenská energetika  a.s.  723,00€
147/2015  Členské známky DHZ Gemerské Teplice za rok 2015/2016  Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v  Revúcej  40,00€
148/2015  Školenie počítačových služieb  VEGA-SOFT, s.r.o. Revúca  85,60€
 149/2015  Telefonické služby  Orange Slovensko,a.s. Bratislava  39,67€
 150/2015  Odvoz a uskladnenie odpadu  Brantner Gemer,s.r.o. Rimavská Sobota  412,90€
151/2015  Stravné lístky 10,11,12 /2015  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  326,58€
 152/2015  Pracovné prostriedky  Mitrová Jolana M-M-Servis Revúca  199,00€
 153/2015  Pracovné prostriedky  Mitrová Jolana M-M-Servis Revúca  85,50€
154/2015  Časopisy  Slovenská pošta Banská Bystrica  207,71€
155/2015  Počítačové programy  Asseco Solutions,a.s. Bratislava  343,70€
156/2015  Obecné noviny rok 2016  INPROST  s.r.o.     Bratislava  67,60€
157/2015  Zemný plyn  SPP,a.s. Bratislava  70,00€
158/2015  Zemný plyn  SPP,a.s. Bratislava  23,00€
 159/2015  Kancelárske potreby  Vladimír Ferdinandy Revúca  157,60€
 160/2015  Na základe zmluvy za mesiac november  DIPOS PLUS splo. s.r.o.  150,00€
161/2015  Školenie UoZ – BOZP a OPP  Ing. Jozef Nosáľ NCRC Revúca  24,00€
 162/2015  Počítačové služby  VEGA-SOFT,s.r.o. Revúca  85,60€
 163/2015  Odvoz a uskladnenie odpadu  Brantner Gemer  s.r.o. Rimavská Sobota  422,29€
164/2015  Zber skla za mesiac 11/2015  Brantner Gemer  s.r.o. Rimavská Sobota  27,12€
165/2015  Vianočné osvetlenie  NEONPLUS  s.r.o. Muráň  239,38€
166/2015  Oprava obecného rozhlasu  NEONPLUS  s.r.o. Muráň  101,99€
167/2015  Vykonané práce kosenie,odvoz sena a prevoz stoličiek  Baláž Ondrej  165,00€
168/2015  Pracovné prostriedky  Mitrová Jolana  M-M-Servis Revúca  975,60€
 169/2015  Pracovné prostriedky  Mitrová Jolana  M-M-Servis Revúca  196,70€
170/2015  Pracovné prostriedky  Mitrová Jolana  M-M-Servis Revúca  253,23€
171/2015  Telefonické služby  Orange Slovensko, a.s. Bratislava  45,17€
172/2015  Telefonické služby,internet  SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava  28,37€
173/2015  Telefonické služby,internet  SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava  25,57€
174/2015  Na zálade zmluvy za mesiac december  DIPOS PLUS, s.r.o. Banská Bystrica  150,00€
175/2015  Odvoz a uskladnenie odpadu  Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota  655,08€
 176/2015  Zemný plyn  SPP, a.s.  Bratislava  135,67€
177/2015  Zemný plyn  SPP , a.s. Bratislava  19,75€
 178/2015  Elektrina – dodávka a distribúcia  Východoslovenská energetika a.s. Košice  704,78€