Faktúry 2019

 

217/2019 Poplatok za telekomunikačné služby XII/2019 Slovak Telekom

Bratislava

25,58€
216/2019 Licencia TKR XII/2019 DIPOS PLUS

B.Bystrica

126,00€
215/2019 Servisné práce DIPOS PLUS

B. Bystrica

370,92€
214/2019 Oprava strešnej krytiny NEONPLUS

Muráň

37,80€
213/2019 Kniha Gemer-Malohont CBS

Kynceľová

stornovaná
212/2019 Odvoz komunálneho odpadu XI/2019 Brantner Gemer 547,37€
211/2019 Dokumentácia – ochrana pred požiarmi Ing. Zapletal P., Jelšava 120,00€
210/2019 Práce na elektrickom zariadení NEONPLUS

Muráň

271,97€
209/2019 Kancelárske potreby PP COMP

Svit

512,92€
208/2019 Využívanie CVČ Mesto Revúca 40,00€
207/2019 Digitálny pasport cintorína MAPA Slovakia

Bratislava

742,00€
206/2019 Poplatok za telekomunikačné služby ORANGE

Bratislava

42,48€
205/2019 Plastové okná I. Šoltýs

Revúca

2074,19€
204/2019 Plastové okná I. Šoltýs

Revúca

4830,77€
203/2019 Občerstvenie Marián Mráz

Mokrá Lúka

170,00€
202/2019 Geometrický plán Ing.Hricovíny

Revúca

267,00€
201/2019 Dezinfekčné prostriedky BRISTON s.r.o.

Sládkovičovo

79,97€
200/2019 Valcovanie ciest MSP s.r.o.

Jelšava

243,00€
199/2019 Paušálny poplatok XI/2019 Ing.Profant J.

Revúca

20,00€
198/2019 Poplatok za telekomunikačné služby Slovak Telekom

Bratislava

25,58€
197/2019 Gamatky revízia SRaSS Bratislava 570,00€
196/2019 Členské známky r.2020 ÚO DPO SR

Jelšava

24,00€
195/2019 Počítačové služby L.Šebošík

J.Teplica

111,60€
194/2019 Predplatné r.2020

ŽIVOT,PRAVDA

Slov.pošta

B.Bystrica

247,66€
193/2019 Školenie BOZP Ing. Nosáľ J.

Revúca

24,00€
192/2019 Predplatné r.2020

Obecné noviny

INPROST s.r.o.

Bratislava

93,60€
191/2019 Licencia TKR XI/2019 DIPOS PLUS

B.Bystrica

126,00€
190/2019 Odvoz komunálneho odpadu Brantner Gemer

 

-172,80€
189/2019 Plyn XII/2019

J.Teplica

SPP a.s.

Bratislava

125,00€
188/2019 Plyn XII/2019

G.Milhosť

SPP a.s.

Bratislava

71,00€
187/2019 Kniha Gemer-Malohont CBS s.r.o.

Kynceľová

218,40€
186/2019 Odvoz komunálneho odpadu Brantner Gemer 1472,34€
185/2019 Oprava verejného

osvetlenia

NEONPLUS

Muráň

187,75€
184/2019 Poplatok za telekomunikačné služby ORANGE

Bratislava

42,48€
183/2019 Dovoz štrkodrviny KAM-BET

Čoltovo

582,88€
182/2019 Paušálny poplatok X/2019 Ing. Profant

Revúca

20,00€
181/2019 Servisné práce DIPOS PLUS

B.Bystrica

311,04€
180/2019 Kancelárske potreby PP COMP

Svit

211,55€
179/2019 Oprava plynového spotrebiča Revimar

Zvol.Slatina

50,00€
178/2019 Poplatok za telekomunikačné služby X/2019 Slovak Telekom

Bratislava

25,58€
177/2019 Voda VII-X/2019 VVS a.s.

Košice

54,52€
176/2019 Dodávka elektriny

IX-XI/2019

VSE a.s.

Košice

960,00€
175/2019 Počítačové programy Asseco Solutions a.s.

Bratislava

403,70€
174/2019 Prezentácia obce Peter Jurík

LISA

Čierna Voda

37,88€
173/2019 Plyn XI/2019J.Teplice SPP a.s.Bratislava 125,00€
172/2019 Plyn XI/2019G. Milhosť SPP a.s.Bratislava 61,00€
171/2019 Licencia TKR X/2020 DIPOS PLUS s.r.o.B.Bystrica 126,00€
170/2019 Predplatné r.2020 PORADCA s.r.o.Žilina 56,80€
169/2019 Sociálna posudková činnosť Mesto Revúca 30,00€
168/2019 Pracovné prostriedky MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 209,90€
167/2019 Pracovné nástroje MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 150,00€
166/2019 Zber komunálného odpadu VOK Brantner Gemer s.r.o. 566,11 €
165/2019 Konzultačné a poradenské služby živ. prostred. za september 2019 Ing. Ján Profant 20,00 €
164/2019 Telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s. 42,48 €
163/2019 Oprava omietok, vymaľovanie domu smútku Emil Dobšinský 110,00 €
162/2019 Kancelárske potreby PP COPM s.r.o. 112,01 €
161/2019 Telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 25,58 €
160/2019 Ročný prístup, verejná správa SR Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 117,00 €
159/2019 Revízia plynových gamatiek na obecnom úrade v Jelš. Tepl. a Gemer. Milh. Slovenská revízna a servisná spoločnosť s.r.o. 480,00 €
158/2019 Zástava Sv. Florián Ing. Pavol Zapletal -P.Z.- služby v ochrane pred požiarmi 225,00
157/2019 Zemný plyn SPP a.s. 125,00 €
156/2019 Zemný plyn SPP a.s 37,00 €
155/2019 Materiál k oprave káblovej televízie DIPOS PLUS spol.s.r.o. 265,44 €
154/2019 Na základe zmluvy za mesiac september DIPOS PLUS spol. s.r.o. 126,00 €
153/2019 Materiál, čistiace prostriedky JANETE s.r.o. Rožňava 52,90 €
152/2019 Pracovné pomôcky MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 159,00 €
151/2019 Kosačka motorová MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 469,00 €
150/2019 Zber komunálného odpadu VOK Brantner Gemer s.r.o. 764,27 €
149/2019 Práce na elek. zariadení -pripojenie merača r. NEONPLUS s.r.o. 128,62 €
148/2019 Kancelárske potreby PP COMP s.r.o. 121,31 €
147/2019 Stravné lístky Up Slovensko s.r.o. 296,88 €
146/2019 Telekomunikačné služby Orange Slovenko a.s. 42,55 €
145/2019 Školenie BOZP Ing. Jozef Nosáľ NCRC 24,00 €
144/2019 Počítačové služby VEGA-SOFT s.r.o. 140,80 €
143/2019 Stiga lanko pojazdu ELVA PROFI s.r.o. 59,23 €
142/2019 Telekomunikačné služby Slovak Telekom a.s. 25,58 €
141/2019 Zemný plyn SPP a.s. 125,00 €
140/2019 Zemný plyn SPP a.s. 12,00 €
139/2019 Poradenské služby ž.p. za mesiac august 2019 Ing. Ján Profant 20,00 €
138/2019 Na základe zmluvy DIPOS PLUS spol. s.r.o. 126,00 €
137/2019 Bateria do notebuku PP COMP s.r.o. 55,90 €
136/2019 Merač rýchlosti BELLIMPEX s.r.o. 1990,00 €
135/2019 Kotlina plech 500mm JANETE s.r.o. Rožňava 78,00 €
134/2019 Servis verejného osvetlenia NEONPLUS s.ro. 83,16 €
133/2019 Servisné práce DIPOS PLUS spol. s.r.o. 373,98 €
132/2019 Zber komunálneho odpadu VOK Brantner Gemer s.r.o. 814,55 €
131/2019 Vypracovnie projektovej dokumentácie – Gem. Tep. chodík ATELIÉR B.R.A.T., s.r.o. 1560,00 €
130/2019 Elektrina VSE a.s. 123,40 €
129/2019 Vypracovanie dokumentácie BOZP a OPP Ing. Jozef Nosáľ NCRC 120,00 €
128/2019 Telekomunikačné služby Orange Slovakia a.s. 42,48 €
127/2019 Kancelárske potreby CompAct s.r.o 207,35 €
126/2019 Obuv pracovná, odev pracovný, materiál MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 300,06 €
125/2019 Telekomunikačné služby Slovak Telekom,a.s. 25,82 €
124/2019 Elektrina VSE a.s. 960,00 €
123/2019 Audit za rok 2018 GemerAudit, spol. s.r.o. 480,00 €
122/2019 Páčka pojazdu RKT ZALAMIJA s.r.o. 13,00 €
121/2019 Zemný plyn SPP, a.s. 125,00 €
120/2019 Zemný plyn SPP, a.s. 8,00 €
119/2019 Poradenské služby ž. p. za mesiac júl 2019 Ing. Ján Profant 20,00 €
118/2019 Materiál JANETE s.r.o. Rožňava 120,18 €
117/2019 Na základe zmluvy za júl DIPOS PLUS spol. s.r.o. 126,00 €
116/2019 Vodné a stočné VVS a.s. 30,47 €
115/2019 Servis veréjneho osvetlenia NEONPLUS s.r.o. 47,18 €
114/2019 Prijatie psa do útulku Regionálne centrum Slobody zvierat Lučenec 42,00 €
113/2019 Počítačové služby VEGA-SOFT, s.r.o. 13,60 €
112/2019 SOZA autorské práva SOZA pre práva k hudobným dielam 36,00 €
111/2019 Hasiaci prášok FLORIAN s.r.o 75,53 €
110/2019 Bránka futbal.+lopta Internet Mall Slovakia s.r.o. 22,60 €
109/2019 Lopta futbalová – šport. deň  FOTBAL  NF, s.r.o. 29,36 €
108/2019 Zber komunálného odpadu VOK Brantner Gemer s.r.o. 1526,09 €
107/2019 Západka štartovania, štartovacia kladka, pružina štartovania CHROME s.r.o. / OZ Husqvarna, John Deere 22,50 €
106/2019 Výroba a osadenie ocelových poklopov František Valaštek 84,00 €
105/2019 Súprava hier Internet Mall Slovakia, s.r.o. 31,70 €
104/2019 Elektrina VSE a.s. 111,71 €
103/2019 Zásahové prolby Ing. Pavol Zapletal – P.Z.-služby v ochrane pred požiaromi 500,00 €
102/2019 Školenie BOZP Ing. Jozef Nosáľ NCRC 98,40 €
101/2019 Počítačové služby VEGA-SOFT,s.r.o. 198,00 €
100/2019 Telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s. 44,13 €
99/2019 Poštový poplatok Slovenká pošta a.s. 3 €
98/2019 Telekonikačné služby Slovak Telekom a.s. 25,58 €
97/2019 Materiál a údržba TKR DIPOS  PLUS spol. s.r.o. 651,52 €
96/2019 Zemný plyn SPP a.s. 125,00 €
95/2019 Zemný plyn SPP a.s. 8,00 €
94/2019 Poradenské služby ŽP Ing. Ján Profant 20,00 €
93/2019 Na základe zmluvy za mesiac jún DIPOS PLUS spol. s.r.o 150,00 €
92/2019 Pracovné náradie ZALAMIJA  s.r.o. 91,00 €
91/2019 Údržba TKR DIPOS PLUS spol. s.r.o. 354,17 €
90/2019 Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 552,88 €
89/2019 Zber komunálneho odpadu, VOK Brantner Gemer s.r.o. 1445,94 €
88/2019 Elektrina VSE a.s. 97,12 €
87/2019 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 55,16 €
86/2019 Vlajka obecná Signo, s.r.o. 74,64 €
85/2019 Kancélárske potreby PP Comp s.r.o. 53,60 €
84/2019 Telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s. 40,50 €
83/2019 Telekomunikačné služby , internet Slovak Telekom a.s. 25,58 €
82/2019 Zemný plyn SPP a.s. 125,00 €
81/2019 Zemný plyn SPP a.s. 8,00 €
80/2019 Na základe zmluvy za mesiac máj DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
79/2019 Údržba TKR DIPOS PLUS spol. s.r.o 306,00 €
78/2019 Požiarny vak ERMAK 25 FLORIAN, s.r.o. 397,70 €
77/2019 Údržba TKR DIPOS PLUS spol. s.r.o. 276,68 €
76/2019

 

Kniha Zákon o odpadoch PORADCA s.r.o. 15,70 €
75/2019 Čistiace prostriedky Janete s.r.o. 33,35 €
74/2019 Inštalácia Microsoft Office PP COMP s.r.o. 149.90 €
73/2019 Zber komunálneho odpadu ,VOK Brantner Gemer s.r.o. 1040,60 €
72/2019 Striekačky PS12 Obec Liptovské Revúce 400,00 €
71/2019 Kancelárske potreby PP COMP s.r.o. 185,59 €
70/2019 Vlajka SR Signo, s.r.o. 33,60 €
69/2019 Obuv pracovná ,odev pracovný,materiál MKITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 106,00 €
68/2019 Obuv pracovná ,odev pracovný MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 106,00 €
67/2019 Elektrina VSE a.s. 81,12 €
66/2019 Telekonikačné služby Orange a.s. 44,71 €
65/2019 Údržba verejného osvetlenie NEONPLUS s.r.o. 149,83 €
64/2019 Vypracovanie podkladov CO Ing. Jozef Nosáľ NCRC 24,00 €
63/2019 Vypracovanie prejektovej dokumentácie ATELIÉR B.R.A.T. s.r.o. 360,00 €
62/2019 Elektina VSE a.s. 580,00 €
61/2019 Telekomunikačné služby,internet Slovak Telekom a.s. 25,58 €
60/2019 Zemný plyn SPP a.s. 125,00 €
59/2019 Zemný plyn SPP a.s. 15,00 €
58/2019 Vodné VVS, a.s. 24,05 €
57/2019 Počítačové služby VEGA-SOFT,s.r.o. 70,80 €
56/2019 Na základe zmluvy za mesiac apríl DIPOS PLUS spol.s.r.o. 150,00 €
55/2019 Kultúrne podujatie Alexander Vigh-Cirkus-varieté Karlson-Agentúra 210,00 €
54/2019 Kancelárske potreby, služby PP COMP s.r.o. 258,50 €
53/2019 Zber komunálneho odpadu, VOK Brantner Gemer s.r.o. 1035,35 €
52/2019 Výroba a montáž uličných roštov František Valaštek 530,00 €
51/2019 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 64,65 €
50/2019 Elektrina VSE, a.s. 83,82 €
49/2019 Vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre VSD, a.s. 60,00 €
48/2019 Ochranné pracovné pomôcky DHZO PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 180,70 €
47/2019 Čistiace prostriedky BRISTON s.r.o. 152,98
46/2019 Telekomunikačné služby, internet Slovak Telekom, a.s. 25,58 €
45/2019 LED baterka so zoomom TM Net s.r.o. 23,50 €
44/2019 Počítačové služby VEGA-SOFT, s.r.o. 149,60 €
43/2019 Tonery do tlačiarní DAMEDIS, s.r.o. 43,56 €
42/2019 Údržba verejného osvetlenia NEONPLUS s.r.o. 29,68 €
41/2019 Na základe zmluvy za mesiac marec 2019 DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
40/2019 Zemný plyn SPP, a.s. 125,00 €
39/2019 Zemný plyn SPP, a.s. 38,00 €
38/2019 Zameranie ku projektovej dokumentácii na výstavbu chodníka Ing. Peter Hricovíny 500,00 €
37/2019 Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 536,35 €
36/2019 Plastové nádoby 120 l MEVA-SK, s.r.o. 39,60 €
35/2019 Príručka mzdovej účtovníčky 2019 PORADCA s.r.o. 14,50 €
34/2019 Zber komunálneho odpadu, VOK Brantner Gemer s.r.o. 684,47 €
33/2019 Elektrina VSE a.s. 77,42 €
32/2019 Pracovné náradie Janete s.r.o. 38,24 €
31/2019 Čistiace prostriedky Janete s.r.o. 72,34 €
30/2019 Kancelárske potreby PP COMP s.r.o. 44,54 €
29/2019 Kancelárske potreby PP COMP s.r.o. 50,00 €
28/2019 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 45,31 €
27/2019 Vlajka SR Signo s.r.o. 33,60 €
26/2019 Predplatné online knižnica, obec efektívne Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 130,20 €
25/2019 Telekomunikačné služby, internet Slovak Telekom, a.s. 25,58 €
24/2019 Zemný plyn SPP, a.s. 125,00 €
23/2019 Zemný plyn SPP, a.s. 70,00 €
22/2019 Na základe zmluvy za mesiac február 2019 DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
21/2019 Licencia software WinRAR AVIR s.r.o. 30,00 €
20/2019 Zber komunálneho odpadu Brantner Gemer s.r.o. 463,69 €
19/2019 Zásobník na TP dve rolky, Tork Advanced toal. papier scandi s.r.o. 95,33 €
18/2019 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 47,23 €
17/2019 Elektrina VSE, a.s. 83,35 €
16/2019 Poskytnutá dotácia CVČ Mesto Revúca 180,00 €
15/2019 Elektrina-dodávka a distribúcia VSE, a.s. 580,00 €
14/2019 Telekomunikačné služby, internet Slovak Telekom, a.s. 25,58 €
13/2019 Zemný plyn SPP, a.s. 125,00 €
12/2019 Zemný plyn SPP, a.s. 74,00 €
11/2019 Demontáž vianočného osvetlenia NEONPLUS s.r.o. 51,38 €
10/2019 Na základe zmluvy za mesiac január 2019 DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
09/2019 Smernice pre obce, prístup do archívu Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 190,20 €
08/2019 Aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 180,00 €
07/2019 Vodné VVS, a.s. 27,25 €
06/2019 Počítačové služby Ing. Mária Ropeková 62,00 €
05/2019 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.-obraz.záznamov za verejný prenos SLOVGRAM 38,40 €
04/2019 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 43,27 €
 03/2019 Zemný plyn SPP, a.s. 125,00 €
 02/2019 Zemný plyn SPP, a.s.  76,00 €
 01/2019 Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o.  552,88 €