Návrh VZN obce Gemerské Teplice o podmienkach na umiestňovanie volebných plagátov a ďalších nosičov volebných informácií na verejnom priestranstve obce Gemerské Teplice

Príloha

Posted in: VZN