Oznámenie o strategickom dokumente – Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Príloha – Oznámenie o strategickom dokumente

Príloha

Verejnosť môže do oznámenia o zmene strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v kancelárii  Obecného úradu v Jelšavskej Teplici, v čase úradných hodín  do 14 dní od zverejnenia , t. j. od 11.6.2019.