PM, s.r.o. Bratislava a BASTAV, s.r.o. Bratislava – Oznam

Spoločnosť PM, s.r.o., Beňadická 3008/19, 851 06 Bratislava, IČO: 31721974 a spoločnosť BASTAV s.r.o. Beňadická 3008/19, 851 06 Bratislava, IČO: 31696830 v zastúpení Martinom Pribolom, konateľom v zmysle Rozhodnutia ÚKSÚP v Bratislave, podľa § 3 a ods. 1 a 2 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní oznamuje obyvateľom obce, že od 15.02.2022 do 15.02.2023 v katastrálnom území Jelšavská Teplica a v katastrálnom území Gemerský Milhosť prebehne vyvážanie – aplikácia sekundárneho zdroja živín – digestátu, fugatu a separátu z BPS Jelšava, čo môže byť spojené s prípadným zápachom.