Stredoslovenská energetika- Distribúcia,a.s.- Ponuka bezplatnej aplikácie – Webkontakty- Informácie o plánovaných prerušeniach dodávok elektrickej energie

Stredoslovenská energetika-Distribúcia,a.s.