Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Gemerské Teplice

príloha1                      príloha2

príloha3                      príloha4

príloha5                      príloha6

príloha7                      príloha8

príloha9                      príloha10

príloha11                    príloha12

príloha13                    príloha14

príloha15                    príloha16

príloha17

 

Posted in: VZN