Žiadosť o informáciu

Žiadame občanov, ktorí umiestnia na území našej obce utečencov pred vojnou na Ukrajine, aby o tom neodkladne informovali obecný úrad na telefónnom čísle 058/44 82 480.