Dohoda o poskytnutí dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času v Revúcej

Dohoda o poskytnutí dotácie Centrum voľného času Revúca