Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Gemerské Teplice

Príloha

Publikované v Informácie | Komentáre vypnuté na Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v obci Gemerské Teplice

Pozvánka na Športový deň v Jelšavskej Teplici dňa 27.07.2019

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Pozvánka na Športový deň v Jelšavskej Teplici dňa 27.07.2019

Záverečný účet obce Gemerské Teplice a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

Príloha

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Záverečný účet obce Gemerské Teplice a rozpočtové hospodárenie za rok 2018

Zber úrody a ochrana pred požiarmi- Upozornenie – Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej

Príloha

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Zber úrody a ochrana pred požiarmi- Upozornenie – Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej

Zmena termínu a času Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerských Tepliciach na deň 30.06.2019 o 17.00 hod.

Príloha

Publikované v Obecné zastupiteľstvo | Komentáre vypnuté na Zmena termínu a času Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Gemerských Tepliciach na deň 30.06.2019 o 17.00 hod.

Pozvánka OZ 28.06.2019

Príloha

Publikované v Obecné zastupiteľstvo | Komentáre vypnuté na Pozvánka OZ 28.06.2019

Oznámenie o strategickom dokumente – „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šivetice 2019 – 2028″“

Príloha

 

INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ:

 

Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šivetice 2019 – 2028“ je možné predkladať  na adresu:

 

Okresný úrad Revúca

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Komenského 40

050 01 Revúca

 

Email: Jarmila.Kmecova@minv.sk

Telefón: 0961 67 2964

 

najneskôr do 15 dní od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou, ktorá v súlade s  ustanovením § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)  je povinná do troch pracovných dní od doručenia oznámenia informovať verejnosť spôsobom  v mieste obvyklým. Oznámenie musí byť verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

Konzultácie podľa § 63 zákona k oznámeniu o  strategickom  dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šivetice 2019 – 2028“  je možné vykonať  počas celého procesu  posudzovania  vplyvov strategického dokumentu, na Okresnom úrade Revúca, odbore  starostlivosti  o  životné prostredie v pracovných dňoch počas  úradných hodní (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo mailom).

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Oznámenie o strategickom dokumente – „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šivetice 2019 – 2028″“

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Príloha

Príloha

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Návrh Záverečného účtu obce Gemerské Teplice za rok 2018

Príloha

Publikované v Informácie | Komentáre vypnuté na Návrh Záverečného účtu obce Gemerské Teplice za rok 2018

Oznámenie o strategickom dokumente – Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja

Príloha – Oznámenie o strategickom dokumente

Príloha

Verejnosť môže do oznámenia o zmene strategického dokumentu nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v kancelárii  Obecného úradu v Jelšavskej Teplici, v čase úradných hodín  do 14 dní od zverejnenia , t. j. od 11.6.2019.

Publikované v Aktuality | Komentáre vypnuté na Oznámenie o strategickom dokumente – Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja