Oznámenie o strategickom dokumente – „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šivetice 2019 – 2028″“

Príloha   INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ:   Stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šivetice 2019 - 2028“ je možné predkladať  na adresu:   Okresný úrad Revúca Odbor starostlivosti o životné prostredie Komenského ....

Continue reading