Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o voľbu poštou pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 pre voliča s trvalým pobytom na území obce Gemerské Teplice, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať mimo územia Slovenskej republiky

Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o voľbou poštou pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 pre voliča s trvalým pobytom na území obce Gemerské Teplice, ktorý sa v čase volieb bude nachádzať ....

Continue reading