Faktúry celkove

Faktúry celkove

http://www.gemerske-teplice.sk/wp-content/uploads/2019/06/faktúra-49.pdf

96/2019 Zemný plyn SPP a.s. 125,00 €
95/2019 Zemný plyn SPP a.s. 8,00 €
94/2019 Poradenské služby ŽP Ing. Ján Profant 20,00 €
93/2019 Na základe zmluvy za mesiac jún DIPOS PLUS spol. s.r.o 150,00 €
92/2019 Pracovné náradie ZALAMIJA  s.r.o. 91,00 €
91/2019 Údržba TKR DIPOS PLUS spol. s.r.o. 354,17 €
90/2019 Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 552,88 €
89/2019 Zber komunálneho odpadu, VOK Brantner Gemer s.r.o. 1445,94 €
88/2019 Elektrina VSE a.s. 97,12 €
87/2019 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 55,16 €
86/2019 Vlajka obecná Signo, s.r.o. 74,64 €
85/2019 Kancélárske potreby PP Comp s.r.o. 53,60 €
84/2019 Telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s. 40,50 €
83/2019 Telekomunikačné služby , internet Slovak Telekom a.s. 25,58 €
82/2019 Zemný plyn SPP a.s. 125,00 €
81/2019 Zemný plyn SPP a.s. 8,00 €
80/2019 Na základe zmluvy za mesiac máj DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
79/2019 Údržba TKR DIPOS PLUS spol. s.r.o 306,00 €
78/2019 Požiarny vak ERMAK 25 FLORIAN, s.r.o. 397,70 €
77/2019 Údržba TKR DIPOS PLUS spol. s.r.o. 276,68 €
76/2019

 

Kniha Zákon o odpadoch PORADCA s.r.o. 15,70 €
75/2019 Čistiace prostriedky Janete s.r.o. 33,35 €
74/2019 Inštalácia Microsoft Office PP COMP s.r.o. 149.90 €
73/2019 Zber komunálneho odpadu ,VOK Brantner Gemer s.r.o. 1040,60 €
72/2019 Striekačky PS12 Obec Liptovské Revúce 400,00 €
71/2019 Kancelárske potreby PP COMP s.r.o. 185,59 €
70/2019 Vlajka SR Signo, s.r.o. 33,60 €
69/2019 Obuv pracovná ,odev pracovný,materiál MKITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 106,00 €
68/2019 Obuv pracovná ,odev pracovný MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 106,00 €
67/2019 Elektrina VSE a.s. 81,12 €
66/2019 Telekonikačné služby Orange a.s. 44,71 €
65/2019 Údržba verejného osvetlenie NEONPLUS s.r.o. 149,83 €
64/2019 Vypracovanie podkladov CO Ing. Jozef Nosáľ NCRC 24,00 €
63/2019 Vypracovanie prejektovej dokumentácie ATELIÉR B.R.A.T. s.r.o. 360,00 €
62/2019 Elektina VSE a.s. 580,00 €
61/2019 Telekomunikačné služby,internet Slovak Telekom a.s. 25,58 €
60/2019 Zemný plyn SPP a.s. 125,00 €
59/2019 Zemný plyn SPP a.s. 15,00 €
58/2019 Vodné VVS, a.s. 24,05 €
57/2019 Počítačové služby VEGA-SOFT,s.r.o. 70,80 €
56/2019 Na základe zmluvy za mesiac apríl DIPOS PLUS spol.s.r.o. 150,00 €
55/2019 Kultúrne podujatie Alexander Vigh-Cirkus-varieté Karlson-Agentúra 210,00 €
54/2019 Kancelárske potreby, služby PP COMP s.r.o. 258,50 €
53/2019 Zber komunálneho odpadu, VOK Brantner Gemer s.r.o. 1035,35 €
52/2019 Výroba a montáž uličných roštov František Valaštek 530,00 €
51/2019 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 64,65 €
50/2019 Elektrina VSE, a.s. 83,82 €
49/2019 Vyjadrenie k fyzickej infraštruktúre VSD, a.s. 60,00 €
48/2019 Ochranné pracovné pomôcky DHZO PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 180,70 €
47/2019 Čistiace prostriedky BRISTON s.r.o. 152,98
46/2019 Telekomunikačné služby, internet Slovak Telekom, a.s. 25,58 €
45/2019 LED baterka so zoomom TM Net s.r.o. 23,50 €
44/2019 Počítačové služby VEGA-SOFT, s.r.o. 149,60 €
43/2019 Tonery do tlačiarní DAMEDIS, s.r.o. 43,56 €
42/2019 Údržba verejného osvetlenia NEONPLUS s.r.o. 29,68 €
41/2019 Na základe zmluvy za mesiac marec 2019 DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
40/2019 Zemný plyn SPP, a.s. 125,00 €
39/2019 Zemný plyn SPP, a.s. 38,00 €
38/2019 Zameranie ku projektovej dokumentácii na výstavbu chodníka Ing. Peter Hricovíny 500,00 €
37/2019 Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 536,35 €
36/2019 Plastové nádoby 120 l MEVA-SK, s.r.o. 39,60 €
35/2019 Príručka mzdovej účtovníčky 2019 PORADCA s.r.o. 14,50 €
34/2019 Zber komunálneho odpadu, VOK Brantner Gemer s.r.o. 684,47 €
33/2019 Elektrina VSE a.s. 77,42 €
32/2019 Pracovné náradie Janete s.r.o. 38,24 €
31/2019 Čistiace prostriedky Janete s.r.o. 72,34 €
30/2019 Kancelárske potreby PP COMP s.r.o. 44,54 €
29/2019 Kancelárske potreby PP COMP s.r.o. 50,00 €
28/2019 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 45,31 €
27/2019 Vlajka SR Signo s.r.o. 33,60 €
26/2019 Predplatné online knižnica, obec efektívne Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 130,20 €
25/2019 Telekomunikačné služby, internet Slovak Telekom, a.s. 25,58 €
24/2019 Zemný plyn SPP, a.s. 125,00 €
23/2019 Zemný plyn SPP, a.s. 70,00 €
22/2019 Na základe zmluvy za mesiac február 2019 DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
21/2019 Licencia software WinRAR AVIR s.r.o. 30,00 €
20/2019 Zber komunálneho odpadu Brantner Gemer s.r.o. 463,69 €
19/2019 Zásobník na TP dve rolky, Tork Advanced toal. papier scandi s.r.o. 95,33 €
18/2019 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 47,23 €
17/2019 Elektrina VSE, a.s. 83,35 €
16/2019 Poskytnutá dotácia CVČ Mesto Revúca 180,00 €
15/2019 Elektrina-dodávka a distribúcia VSE, a.s. 580,00 €
14/2019 Telekomunikačné služby, internet Slovak Telekom, a.s. 25,58 €
13/2019 Zemný plyn SPP, a.s. 125,00 €
12/2019 Zemný plyn SPP, a.s. 74,00 €
11/2019 Demontáž vianočného osvetlenia NEONPLUS s.r.o. 51,38 €
10/2019 Na základe zmluvy za mesiac január 2019 DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
09/2019 Smernice pre obce, prístup do archívu Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. 190,20 €
08/2019 Aktualizačný poplatok za prístup do mapového portálu obce MAPA Slovakia Digital, s.r.o. 180,00 €
07/2019 Vodné VVS, a.s. 27,25 €
06/2019 Počítačové služby Ing. Mária Ropeková 62,00 €
05/2019 Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvuk.-obraz.záznamov za verejný prenos SLOVGRAM 38,40 €
04/2019 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 43,27 €
 03/2019 Zemný plyn SPP, a.s. 125,00 €
 02/2019 Zemný plyn SPP, a.s.  76,00 €
 01/2019 Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o.  552,88 €

 

 01/2018  Telefonické služby  Orange Slovensko  45,01 €  
02/2018 Zemný plyn SPP Bratislava 28,00 €
03/2018 Zemný plyn SPP Bratislava 116,00 €
 04/2018  Vodné a stočné  VVS a.s.  22,15 €  
05/2018 1. etapa auditu za rok 2017 GemerAudit spol. s. r. o 240,00 €
06/2018 Ročný poplatok za doménu CBS spol, s.r.o 19,012 €
 07/2018  Školenie BOZP  Štandart BPPO s.r.o.  54,00 €  
 08/2018  Pracovné náradie  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  189,60 €  
 09/2018   Pracovné náradie   Mitrová Jolana M-M-SERVIS  200,70 €  
 10/2018  Počítačové služby  Ing. Mária Ropeková  38,80 €  
 11/2018  Toner,náplne  Vladimír Ferdinandy  52,40 €  
12/2018 Zemný plyn SPP a.s. Bratislava 27,00 €
 13/2018 Zemný plyn  SPP a.s. Bratislava  116,00 €  
 14/2018  Práce na elektrickom zariadení  NEONPLUS s.r.o  45,85 €  
 15/2018  Telefonické služby  Slovak Telekom  21,07 €  
 16/2018 Elektrina  VSE a. s.  557,00 €  
 17/2018  Stravné lístky  UP Slovensko s.r.o  318,64 €  
 18/2018  Počítačové služby  Ing.Mária Ropeková  48,80 €  
 19/2018  Dodanie vrstvy IS a LPI-pôdne bloky  Mapa Slovakia Digital s.r.o  684,00 €  
 20/2018 Na základe zmluvy za mesiac január DIPOS PLUS s. r.o  150,00 €  
 21/2018  Činnosť žiakov -Centrum voľného času  Mesto Revúca  60,00 €  
 22/2018  Počítačové služby Vladimír Ferdinandy  75,50 €  
 23/2018  Telefonické služby   Orange Slovensko a. s.  42,49 €  
 24/2018  Elektrina  VSE a.s.  61,63 €  
25/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o 594,91 €
 26/2018  Aku vŕtačka  Mitrová Jolana M-M -SERVIS  143,00 €  
 27/2018  Pracovné náradie Mitrová Jolana M-M -SERVIS  150,39 €  
 28/2018  Členské známky  Územná organizácia DPO SR  20,00 €  
29/2018 Na základe zmluvy za mesiac február DIPOS PLUS s.r.o 150,00 €
 30/2018  Zemný plyn  SPP a.s. Bratislava  26,00 €  
 31/2018  Zemný plyn  SPP a.s. Bratislava  116,00 €  
 32/2018  Príprava členov DHZO  Univerzitná vedeckotechnická univerzita-Projekt TU Zvolen  210,00 €  
 33/2018  Telekomunikačné služby  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 34/2018  Zosilovač,montážne práce,dopravné náklady  DIPOS PLUS s. r. o  456,00 €  
 35/2018  Elektrina  VSE a. s.  57,98 €  
 36/2018  Školenie BOZP Štandart BPPO s. r. o  54,00 €  
 37/2018  Telefonické služby  Orange Slovensko  42,49 €  
 38/2018  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s. r.o  364,55 €  
 39/2018  Domová kniha  A.Potočníková – FVCC  57,00 €  
 40/2018  Stravné lístky  Up. Slovensko s.r.o  315,02 €  
41/2018 Obkladačky LG Bau-Trade, s.r.o 67,19 €
 42/2018  WC kombi,tesnenie  Maroš Balážik – BAMAR  109,34 €  
 43/2018 Vypracovanie materiálov pre OÚ BB-OOŠ  Ing.Jozef Nosáľ NCRC  24,00 €  
 44/2018  Pracovné náradie Mitrová Jolana M-M-SERVIS  190,40 €  
45/2018 Elektrická brúska Mitrová Jolana M-M-SERVIS 143,00 €
 46/2018 Motorová píla  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  445,00 €  
47/2018 Verejný rozhlas SLOVGRAM Bratislava 38,50 €
 48/2018  Počítačové služby  Ing. Mária Ropeková  48,80 €  
 49/2018  Zemný plyn  SPP  Bratislava  14,00 €  
50/2018 Zemný plyn SPP  Bratislava 116,00 €
 51/2018 Aerofoto Jar/leto zálohová platba  CBS spol,s.r.o.  100,00 €  
 52/2018  Maľovaná mapa-zálohová platba  CBS spol,s.r.o.  130,00 €  
 53/2018  Školenie BOZP   Štandart BPPO s.r.o  54,00 €  
54/2018 Telefonické služby Orange Slovensko 44,54 €
 55/2018  Podľa zmluvy za mesiac marec  DIPOS PLUS s. r. o  150,00 €  
56/2018 Výroba a montáž plynových skriniek František Ferdinandy 248,00 €
 57/2018  Elektrina  VSE Košice  73,88 €  
 58/2018  Služby pevnej siete  Slovak Telekom  24,98 €  
59/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer 445,22 €
 60/2018  Vodné a stočné  VVS Košice  17,64 €  
61/2018 Lanko žacie,autocut na krovinorez Mitrová Jolana M-M-SERVIS 141,70 €
 62/2018 Motorová píla  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  400,00 €  
 63/2018  Elektrická vŕtačka  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  125,00 €  
 64/2018  Náplne do tlačiarní,toner  Vladimír Ferdinandy  65,20 €  
65/2018 Počítačové služby Ing.Mária Ropeková 68,80 €
66/2018 Doručenky A6, kniha ojed. CompAct s.r.o 47,95 €
 67/2018 Na základe zmluvy za mesiac apríl  DIPOS PLUS s.r.o  150,00 €  
 68/2018 Toaletné potreby  Scandi s.r.o  414,28 €  
 69/2018  Zemný plyn  SPP Bratislava  6,00 €  
70/2018 Zemný plyn SPP Bratislava 116,00 €
 71/2018 Elektrina  Východoslovenská energetika a.s.  557,00 €  
 72/2018  Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 73/2018  Zámok visiaci FAB  Renáta Kuchtová MAJSTER A-D TEAM  20,26 €  
74/2018 Na základe zmluvy o dielo – Vysielačkový rozhlas NEONPLUS s.r.o. 3056,24 €
75/2018 Elektrina Východoslovenská energetika a.s. 65,86 €
76/2018 Telefonické služby Orange Slovensko a.s. 43,75 €
77/2018 Stravné lístky UP Slovensko s.r.o. 151,94 €
78/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 1200,02 €
79/2018 Pracovné náradie MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 99,97 €
80/2018 Pracovné náradie MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 262,40 €
81/2018 Pracovné náradie MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 64,35 €
82/2018 Pracovná obuv Štandart BPPO s.r.o. 68,76 €
83/2018 Pracovná obuv Štandart BPPO s.r.o. 92,88 €
84/2018 Pracovná obuv Štandart BPPO s.r.o. 70,20 €
85/2018 Servis verejného osvetlenia NEONPLUS s.r.o. 299,09 €
86/2018 Vodný a práškové hasiace prístroje Štandart BPPO s.r.o. 138,00 €
87/2018 Doplatok za predplatné Obecné noviny 2018 INPROST s.r.o. 20,80 €
88/2018 Zemný plyn SPP a.s. 3,00 €
89/2018 Zemný plyn SPP a.s. 116,00 €
90/2018 Služby pevnej siete, internet Slovak Telekom a.s. 24,98 €
91/2018 Elektrina VSE a.s. 88,26 €
92/2018 Telefonické služby Orange Slovensko a.s. 42,91 €
93/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 948,50 €
94/2018 Stravné lístky Up Slovensko s.r.o. 544,61 €
95/2018 Dovoz štrku SMZ-Služby a.s. 68,60 €
96/2018 Zameranie skládok odpadu Ing. Peter Hricovíny 100,00 €
97/2018 Webpriestor, domena gemerske-teplice.sk Ladislav Šebóšik 217,00 €
98/2018 Na základe zmluvy za mesiac máj DIPOS PLUS spol.s.r.o. 150,00 €
99/2018 Pracovné náradie MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 148,81 €
100/2018 Pracovné náradie MITROVÁ JOLANA M-MSERViS 349,77 €
101/2018 Údržba verejného osvetlenia NEONPLUS s.r.o. 27,41 €
102/2018 Na základe zmluvy za mesiac  jún DIPOS PLUS spol.s.r.o. 150,00 €
103/2018 Audit účtovnej závierky za rok 2017 GemerAudit, spol. s.r.o. 240,00 €
104/2018 Služby pevnej siete Slovak Telekom a.s. 24,98 €
105/2018 Ročný prístup – Verejná správa Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 117,00 €
106/2018 Počítačové služby Ing. Mária Ropeková 88,80 €
107/2018 Štrk triedeny 0-20mm SMZ, a.s. Jelšava 164,18 €
108/2018 Zemný plyn SPP a.s. 3,00 €
109/2018 Zemný plyn SPP a.s. 116,00 €
110/2018 Zásahová obuv, pracovný komplet Ing. Pavol Zapletal -P.Z.-služby v ochrane pred požiarmi 994,35 €
111/2018 Elektrina VSE, a.s. 107,48 €
112/2018 Telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 42,49 €
113/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 658,81 €
114/2018 Materiál KASUMEX spol. s.r.o. 49,00 €
115/2018 Hlava do kosačky, lanko MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 149,70 €
116/2018 Vrtačka, pracovné náradie MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 349,21 €
117/2018 Oprava poplašného zariadenia Ing. Lubomír Knopp 22,00 €
118/2018 Údržba verejného osvetlenia NEONPLUS s.r.o. 93,30 €
119/2018 Oprava obecného rozhlasu, opilovanie NEONPLUS s.r.o. 149,98 €
120/2018 Spracovanie a dodanie projektu stavby Ing. Fedor Zverko – efco 270,00 €
121/2018 Počítačové služby Ing. Mária Ropeková 68,80 €
122/2018 Vodné VVS a.s. 41,70 €
123/2018 Zemný plyn SPP a.s. 3,00 €
124/2018 Zemný plyn SPP a.s. 116,00 €
125/2018 Na základe zmluvy za mesiac júl DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
126/2018 Údržba káblovej televízie DIPOS PLUS spol. s.r.o. 241,32 €
127/2018 Údržba káblovej televízie DIPOS PLUS spol. s.r.o. 208,44 €
128/208 Údržba káblovej televízie DIPOS PLUS spol. s.r.o. 270,00 €
129/2018 Údržba káblovej televízie DIPOS PLUS spol. s.r.o. 152,28 €
130/2018 Telefonické služby, internet Slovak Telekom a.s. 26,77 €
131/2018 Elektrina – dodávka a distribúcia VSE a.s. 557,00 €
132/2018 Príprava verej. obsta. s realizác.projektu BABIMPEX s.r.o. 200,00 €
133/2018 Kancelárske potreby Vladimír Ferdinanady feri75 191,00 €
134/2018 Telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 42,55 €
135/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 555,77 €
136/2018 Vlajka obecná zo zástrihom Signo,s.r.o. 74,64 €
137/2018 Elektrina VSE a.s. 139,04 €
138/2018 Údržba káblovej televízie DIPOS PLUS spol. s.r.o. 162,00 €
139/2018 Materiál do kosačiek Novotný Tomáš – Novotech 11,30 €
140/2018 Zásahové prilby OOPP – hasiča Ing. Pavol Zapletal – P.Z. – služby v ochrane pred požiarmi 450,00 €
141/2018 Údržba obecného rozhlasu NEONPLUS s.r.o. 121,87 €
142/2018 Oprava zvodových rúr na autobusovej zástavke Mestské služby Jelšava 108,94 €
143/2018 Rekonštrukcia miestnej komunikácie JULMEX SK s.r.o. 59352,42€
144/2018 Na základe zmluvy za mesiac august DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
145/2018 Materiál Vladimír Ferdinandy ferdi75 58,00 €
146/2018 Zemný plyn SPP a.s. Bratislava 5,00 €
147/2018 Zemný plyn  SPP a.s. Bratislava 116,00 €
148/2018 Telekomunikačné služby, internet Slovak Telekom a.s. 26,02 €
149/2018 Osadenie zvislého dopravného značenia Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. 352,31 €
150/2018 Aerofoto JAR/Leto 2018 CBS spol., s.r.o. 90,80 €
151/2018 Elektrina VSE a.s. 135,55 €  
152/2018 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 43,09 €
153/2018 Školenie protipovodňových vozíkov DHZO Univerzitná vedeckotechnická spoločnosť-Projekt 50,00 €
154/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 668,64 €
155/2018 Autorská odmena za licenciu hudob. diel SOZA 36,00 €
156/2018 Na základe zmluvy za mesiac september DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
157/2018 Zemný plyn SPP a.s. Bratislava 14,00 €
158/2018 Zemný plyn SPP a.s. Bratislava 116,00 €
159/2018 Stravné lístky UP Slovensko s.r.o. 432,99 €
160/2018 Maliarske práce Emil Dobšinský maliarske a natieračské práce 130,00 €
161/2018 Počítačové služby Ing. Mária Ropeková 128,80 €
162/2018 Telekomunikačné služby, internet Slovak Telekom a.s. 25,58 €
163/2018 Vlajka SR Signo s.r.o. 33,60 €
164/2018 Elektrina VSE a.s. 105,50 €
165/2018 Telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s. 42,79 €
166/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 945,52 €
167/2018 Materiál do kosačky PILEXIT s.r.o. 85,80 €
168/2018 Zákony 1-6/2019 PORADCA s.r.o. 52,50 €
169/2018 Vodné VVS a.s. 67,34 €
170/2018 Na základe zmluvy za mesiac október DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
171/2018 Štvrť. uzávierka Ing. Mária Ropeková 68,80 €
172/2018 Maľované mapy, cyklomapy CBS spol., s.r.o. 136,40 €
173/2018 Oprava omietok, maľby, sadrovanie Emil Dobšinský maliarske a natieračské práce 70,00 €
174/2018 Členské známky r. 2019 Územná organizácia DPO SR v Revúcej 20,00 €
175/2018 Telekomunikačné služby, internet Slovak Telekom a.s. 25,58 €
176/2018 Zemný plyn SPP a.s. 22,00 €
177/2018 Zemný plyn SPP a.s. 116,00 €
178/2018 Systémová podpora Asseco Solutions a.s. 403,70 €
179/2018 Prezentácia obce, služby na informačnom portáli Peter Jurík – LISA 37,88 €
180/2018 Elektrina – dodávka a distribúcia VSE a.s. 557,00 €
181/2018 Údržba verejného osvetlenia NEONPLUS s.r.o. 83,99 €
182/2018 Elektrina VSE a.s. 82,96 €
183/2018 Telekomunikačné služby Orange Slovensko a.s. 42,49 €
184/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 908,78 €
185/2018 Údržba káblovej televízie DIPOS PLUS spol. s.r.o. 225,00 €
186/2018 Kancelársky papier Patrik Pánik 127,10 €
187/2018 Obálky Patrik Pánik 22,50 €
188/2018 Náplne do tlačiarne Patrik Pánik 31,70 €
189/2018 Materiál Štandart BPPO s.r.o. 182,40 €
190/2018 Vypracovanie dokumen. v oblasti OPP Ing. Jozef Nosáľ NCRC 120,00 €
191/2018 Predplatné časopis, noviny Slovenská pošta a.s. 230,26 €
192/2018 Dotácia centrum voľného času Mesto Revúca 120,00 €
193/2018 Na základe zmluvy za mesiac november DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
194/2018 Zemný plyn SPP a.s. Bratislava 26,00 €
195/2018 Zemný plyn SPP a.s. Bratislava 116,00 €
196/2018 Predplatné obecné noviny INPROST s.r.o. 88,40 €
197/2018 Registratúra Archivovanie SK s.r.o. 800,00 €
198/2018 Predplatné Právo pre ropo a obce Wolters Kluwer SR s.r.o. 79,80 €
199/2018 Telekomunikačné služby, internet Slovak Telekom a.s. 25,58 €
200/2018 Materiál MEVA-SK s.r.o. 59,04 €
201/2018 Elektrina VSE a.s. 79,13 €
202/2018 Počítačové služby Ing. Mária Ropeková 128,80 €
203/2018 Práce na verejnom osvetlení NEONPLUS s.r.o. 30,43 €
204/2018 Vianočné osvetlenie NEONPLUS s.r.o. 97,58 €
205/2018 Telekomunikačné služby Orange Slovensko, a.s. 45,07 €
206/2018 Značenie OOPP-hasiča Ing. Pavol Zapletal – P.Z.-služby v ochrane pred požiarmi 10,00 €
207/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 682,58 €
208/2018 Stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 127,54 €
209/2018 Kancelárske potreby PP COMP s.r.o. 152,82 €
210/2018 Telekomunikačné služby, internet Slovak Telekom, a.s. 25,73 €
211/2018 Na základe zmluvy za mesiac  december Dipos Plus spol. s.r.o. 150,00 €
212/2018 Kamenivo drvené Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 282,79 €
213/2018 Počítačové služby Ing. Mária Ropeková 38,80 €
214/2018 Vypracovanie dokumentácie v oblasti COO Ing. Jozef Nosáľ NCRC 60,00 €
215/2018 Vývoz obsahu žúmp VVS a.s. 108,23 €
216/2018 Elektrina VSE a.s. 81,88 €
217/2018 Preplatok energie 2018 VSE a.s. -10,33 €
218/2018 Vypracovanie dokumentácie v oblasti OOÚ Ing. Jozef Nosáľ NCRC 240,00 €
219/2018 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 449,36 €
220/2018 Nedoplatok plyn 2018 SPP a.s. 134,99 €
221/2018 Preplatok plyn 2018 SPP a.s. -472,63 €

 

 

 

Číslo faktúry Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH) Stiahnuť
01/2017 Primač DBVS 2, karty, prepojovací kábel, koax kábel, f konektor, rozbočovač 4x, práce, doprava Dipos Plus spol. s. r.o. 1 120,44 € download-gt
02/2017 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 318,62 € download-gt
03/2017 Telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 38,99 € download-gt
04/2017 Zemný plyn SPP,a.s. 30,00 € download-gt
05/2017 Zemný plyn SPP,a.s. 130,00  € download-gt
06/2017 Ročný poplatok za doménu  CBS spol s. r. o. 19,12 € download-gt
07/2017 Peňažný denník, výkaz hospodárenia, rozpočet fin. hospodárenia TRANOSCIUS a. s. 9,20 € download-gt
08/2017 Členské známky rok 2017 Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v Revúcej 26,00 € download-gt
09/2017 Vodné stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 33,40 € download-gt
10/2017 Počítačové služby VEGA-SOFT, s. r. o. 37,60 € download-gt
11/2017 Kniha Gemer z neba- záloha CBS spol. s. r. o. 220,00 € download-gt
12/2017 Elektrina- dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a. s. 978,00 € download-gt
13/2017 Zemný plyn SPP, a. s. 30,00 € download-gt
14/2017 Zemný plyn SPP, a. s. 130,00 € download-gt
15/2017 Služby pevnej siete Telekom a. s. 27,17 € download-gt
16/2017 Školenie BOZP Štandart BPPO s. r. o. 54,00 € download-gt
17/2017 za zmluvy za mesiac Január Dipos Plus spol. s. r.o. 150,00 € download-gt
18/2017 Farba do tlačiarne/ toner Vladimír Ferdinandy 87,80 € download-gt
19/2017 Telefonické služby Orange Slovensko a. s. 43,26 € download-gt
20/2017 Poskytnutie dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra volného času Mesto Revúca 60,00 € download-gt
 21/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o.  319,64 €  download-gt
 22/2017  Pracovné náradie  MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS  138,97 €  
 23/2017  Kancelárske potreby  CompAct spoločnosť s ručením obmedzeným  41,22 €  
 24/2017  Príručka mzdovej účtovníčky  PORADCA s.r.o.  8,50 €  
 25/2017  Oprava zabezpečovacieho zariadenia  Ing. Lubomir Knopp  60,00 €  
26/2017 Licencia na základe zmluvy za mesiac február DIPOS PLUS spol. s.r.o. 150,00 €
 27/2017  Servisné práce TKR  DIPOS PLUS spol. s.r.o.  108,00 €  
28/2017 Zemný plyn SPP a.s. 28,00 €
 29/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 30/2017  Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  25,57 €  
 31/2017  Stravné lístky  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  304,12 €  
 32/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o.  324,58 €  
 33/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko a.s.  40,04 €  
 34/2017  Počítačové služby  VEGA-SOFT s.r.o.  137,60 €  
 35/2017  Odmeny za verejný prenos prostred. rozhlasu  SLOVGRAM  38,50 €  
 36/2017  Prijímač, kábel, modulátor, kábel koax, práce, doprava  DIPOS PLUS spol. s.r.o.  731,69 €  
 37/2017  Na základe zmluvy za mesiac Marec  DIPOS PLUS spol. s.r.o.  150,00 €  
38/2017 Vypracovanie hlásení a podkladov pre OÚ BB Ing. Jozef Nosáľ NCRC 24,00 €
 39/2017  Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 40/2017  Vodné preplatok  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  -5,10 €  
 41/2017 Zemný plyn  SPP a.s.  15,00 €  
 42/2017 Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 43/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko a.s.  39,98 €  
 44/2017  Pracovné prostriedky, čistiace potreby  Janete s.r.o.  35,70 €  
 45/2017 Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o.  326,27 €  
 46/2017  Počítačové služby  Ing. Mária Ropeková  57,60 €  
 47/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  6,00 €  
 48/2017  Zemný plyn SPP a.s.  130,00 €  
 49/2017  Vodné  VVS  a.s.  509,33 €  
 50/2017  Na základe zmluvy za mesiac Apríl  DIPOS PLUS spol. s.r.o.  150,00 €  
 51/2017  Konektor, inštalačný materiál, montážne práce, dopravné náklady  DIPOS PLUS spol. s.r.o.  141,12 €  
 52/2017  Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 53/2017  Príručka sociálne poistenie  PORADCA s.r.o.  15,20 €  
 54/2017  Kontrola RHP, hasiaci prístroj  Milan Prajdák Technik požiarnej ochrany  80,00 €  
 55/2017  Kryty pod vypínače, vypínače  KNOPP s.r.o.  30,61 €  
 56/2017  Elektrina dodávka a distribúcia  Východoslovenská energetika a.s.  810,00 €  
 57/2017  Stravné lístky  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  325,86 €  
 58/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko a.s.  39,98 €  
 59/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o.  387,70 €  
 60/2017  Čistiace prostriedky   Ján Šurina TVS Žilina  107,87 €  
 61/2017  Na základe zmluvy za mesiac Máj  DIPOS PLUS spol. s.r.o.  150,00 €  
 62/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  3,00 €  
 63/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 64/2017  Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 65/2017  Počítačové služby  Ing. Mária Ropeková  117,60 €  
 66/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko,a.s.  40,04 €  
 67/2017  Vypracovanie dokumentu Smernica pre VO  MOAD s.r.o.  200,00 €  
 68/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o.  596,94  
 69/2017 Audit za rok 2016 Ing. Cibulová Daniela  360,00 €  
 70/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 71/2017  Verejná správa SR ročný prístup  Poradca podnikateľa,spol.s.r.o  96,00 €  
 72/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  2.00 €  
 73/2017  Služby pevnej siete,internet  Slovak Telekom a.s.  24.98 €  
 74/2017  Na základe zmluvy za mesiac jún  DIPOS PLUS spol.s.r.o  150,00 €  
 75/2017  Jedálenské kupóny  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o  296,88 €  
 76/2017  Poplatok za správu k auditu  VÚB a.s  59,76 €  
 77/2017  Vypracovanie,aktua. materiálov z oblasti CO na rok 2017  Ing.Jozef Nosáľ NCRC  24,00 €  
 78/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko  39,98 €  
 79/2017  Na základe zmluvy za mesiac jún  Brantner Gemer s.r.o  927,39 €  
 80/2017  Pracovné náradie  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  318,67 €  
 81/2017  Kniha Gemer z neba  CBS spol,s.r.o.  209,00 €  
 82/2017  Vodné a stočné  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  48,73 €  
 83/2017  Počítačové služby  VEGA-SOFT,s.r.o.  57,60 €  
 84/2017  Na základe zmluvy za mesiac júl  DIPOS PLUS spol.s.r.o.  150 €  
 85/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  2,00 €  
 86/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 87/2017 Notebook  Vladimír Ferdinandy  493,90 €
 88/2017  Náplne do tlačiarne  Vladimír Ferdinandy  175,40 €  
89/2017 Telefonické služby Orange Slovensko a.s. 0,50 €
 90/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko a.s.  62,99 €  
 91/2017  Stolnotenisový stôl  Funstar s.r.o.  562,00 €  
 92/2017 Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  13,90 €  
 93/2017 Ročný poplatok za služby v oblasti PZS  Ing. Jozef Nosáľ  36,00 €  
 94/2017  Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  25,28 €  
 95/2017  Ozvučenie domu smútku  NEONPLUS s.r.o.  313,24 €  
 96/2017  Elektrina dodávka a distribúcia  Východoslovenská energetika a.s.  514,00 €  
 97/2017 Záloha týkajúca sa zhotovenia autobusových zastávok  Mestské služby Jelšava  3183,50 €  
 98/2017 Elektrina dodávka a distribúcia  Východoslovenská energetika a.s.  -3,44 €  
 99/2017 Telefonické služby  Orange Slovensko a.s.  1,89 €  
 100/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o  532,47 €  
 101/2017  Kalové čerpadlo,zásahová hadica  Ing.Pavol Zapletal  693,08 €  
 102/2017 Kalové čerpadlo, savica so spojkami,čižmy  Ing. Pavol Zapletal  711,50 €  
 103/2017  Stravné lístky  LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.  318,62 €  
 104/2017  Pracovné náradie  Mitrová Jolana M-M SERVIS  375,48 €  
105/2017 Kuchynská linka Mária Mladšia, Maja nábytok 564,00 €
 106/2017  Zemný plyn   SPP a.s.  5,00 €  
 107/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 108/2017  Podľa zmluvy za mesiac august  DIPOS PLUS spol.s.r.o.  150,00 €  
 109/2017  Vodné- stočné  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  91,24 €
 110/2017  Projektová dokumentácia k výstavbe chodníkov  Ing. Ondrej Nemoga REAL-S-ING  275,00 €  
 111/2017  Licencia na verejné použitie hudobných diel  SOZA -autorské práva  36,00 €  
 112/2017   Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 113/2017 Počítačové služby  Ing. Mária Ropeková  117,60 €  
 114/2017  Karburátor  Novotný Tomáš-Novotech  52,00 €  
 115/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko,a.s.  42,49 €  
 116/2017  Elektrina  Východoslovenská energetika a.s.  131,88 €  
 117/2017 Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o  400,72 €  
 118/2017  Kosačka motorová  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  335,00 €  
 119/2017  Podľa zmluvy za mesiac september  DIPOS PLUS spol.s.r.o.  150,00 €  
 120/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  15,00 €  
 121/2017   Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 122/2017  Doručenky,obálky  CompAct s.r.o.  43,60 €
 123/2017  Počítačové služby  Ing.Mária Ropeková  28,80 €  
 124/2017   Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 125/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko,a.s.  44,03 €  
 126/2017  Elektrina  Východoslovenská energetika a.s.  105,70 €  
 127/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o  669,94 €  
 128/2017  Dotácia na náklady  spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času  Mesto Revúca  40,00 €  
 129/2017 Výmena plynového vykurovacieho telesa  Ladislav Molnár  318,60 €  
 130/2017 Vodné –  stočné  Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.  69,17 €  
 131/2017  Pracovné pomôcky  Mitrová Jolana M-M SERVIS  255,00 €  
 132/2017  Na základe zmluvy za mesiac október  DIPOS PLUS s.r.o.  150,00 €  
 133/2017 Počítačové služby Ing. Mária Ropeková  57,60 €  
 134/2017  Zemný plyn  SPP a.s.  24,00 €  
 135/2017 Zemný plyn  SPP a.s.  130,00 €  
 136/2017  Zástava SR  Signo, s.r.o.  30,00 €  
 137/2017  Predplatné mesačníka  Wolters Kluwert s.r.o  77,40 €  
 138/2017 Školenie BOZP  Štandart BPPO s.r.o.  54,00 €  
 139/2017  Kancelárske potreby  CompAct s.r.o.  31,85 €  
 140/2017 Zhotovenie autobusových zastávok  Mestské služby Jelšava  3183,55 €  
 141/2017  Služby pevnej siete  Slovak Telekom a.s.  24,98 €  
 142/2017  Prezentácia obce  Peter Jurík – LISA  27,88 €  
 143/2017  Elektrina  Východoslovenská energetika a.s.  514,00 €  
 144/2017  Elektrina Východoslovenská energetika a.s.  67,02 €  
 145/2017  Počítačové služby  Vladimír Ferdinandy  175,60 €  
 146/2017  Materiál  HALAN s.r.o  39,95 €  
 147/2017  Telefonické služby  Orange  42,49 €  
 148/2017  Osadenie stľpa Mestské služby Jelšava  69,26 €  
 149/2017  Stravné lístky  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o  148,44 €  
 150/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s.r.o  342,47 €  
 151/2017 Ing. Mária Ropeková  Počítačové služby  147,60 €  
 152/2017 NEONPLUS s.r.o  Práce na elektrickom zariadení  43,46 €  
 153/2017 Mitrová Jolana M-M-SERVIS  Motorová píla  330,00 €  
 154/2017  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  Pracovné náradie  187,90 €
155/2017 DIPOS PLUS s.r.o Na základe zmluvy za mesiac november 150,00 €
 156/2017 DIPOS PLUS s.r.o  Servisné práce  254,64 €  
 157/2017 Slovenská pošta  Predplatné  221,74 €  
 158/2017 SPP  Zemný plyn  29,00 €  
 159/2017 SPP  Zemný plyn  130,00 €  
 160/2017  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  Pracovné pomôcky  297,97 €  
 161/2017  Mitrová Jolana M-M-SERVIS  Rebrík hliníkový  190,00 €  
 162/2017 Slovak Telekom  Telekomunikačné služby  24,98 €  
 163/2017 Poradca s.r.o  Balíček zákony 2018  39,00 €  
 164/2017  Inprost s.r.o  Obecné noviny 2018  67,60 €  
 165/2017  MAPA Slovakia Digital s.r.o  Prístup do mapového portálu  720,00 €  
 166/2017  Práce na elektrickom zariadení  NEONPLUS s.r.o  77,78 €  
 167/2017  Systémová podpora obce  Asseco Solutions a.s.  403,70€  
 168/2017  Kancelárske potreby  CompAct s.r.o  39,05 €  
 169/2017  Telefonické služby  Orange Slovensko a. s.  42,49 €  
 170/2017  Elektrina  Východoslovenská energetika a.s.  54,83 €  
 171/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer  565,18 €  
 172/2017  Novoročné pozdravy  LIM PO s.r.o  74,50 €  
 173/2017  Vypracovanie dokumentu  MOAD s. r. o  120,00 €  
 174/2017  Vianočné osvetlenie  NEONPLUS s. r. o .  149,62 €  
 175/2017 Služby pevnej siete  Slovak Telekom  24,98 €  
 176/2017  Misa pre jubilantov  Štandart BPPO s. r. o.  248,40 €
 177/2017  Na základe zmluvy za mesiac december  DIPOS PLUS s. r. o.  150,00 €
 178/2017  Zber a likvidácia odpadu  Brantner Gemer s. r. o.  373,84 €  
 179/2017  Elektrina dodávka Východoslovenská energetika  56,12 €  
 180/2017  Elektrina dodávka  Východoslovenská energetika  87,06 €  
 181/2017 Zemný plyn  SPP  -53,68 €  
 182/2017  Zemný plyn  SPP  -673,28 €  

 

Číslo faktúry Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH) Stiahnuť
2016/05 Cyklické práce-ručné odstránenie porastov z dna svahov na vodnom potoku Jelšavský Slovenský vodohospodársky podnik štátny podnik, Odštepený závod Banská Bystrica 348,00€ download-gt
2016/04 Vyhlásenie príslušného textu v rozhlase Edymax SE 12,00€ download-gt
2016/03 Vyhlásenie príslušného textu v rozhlase Dražobná spoločnosť a. s. 6,00€ download-gt
2016/02 Nájom za 2. štvrťrok 2016 JLK Kožuchová 531,00€ download-gt
2016/01 Nájom za 1. štvrťrok 2016 JLK Kožuchová 376,80€ download-gt

 

                                                                        Fakúry celkove
                   Faktúry dodávateľské                             Faktúry odberateľské                 

 

Číslo faktúry Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH) Stiahnuť
221/2016 Elektrina-dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a. s. 47,14€ download-gt
220/2016 Zemný plyn SPP a. s. -34,95€ download-gt
219/2016 Zemný plyn SPP a. s. 107,95€ download-gt
218/2016
217/2016 Služby pevnej siete Telekom, a. s. 25,57€ download-gt
216/2016 Na zmluvy za mesiac December Dipos Plus spol.  s. r. o. 150,00€ download-gt
215/2016 Poplašné zariadenie Ing. Lubomir Knopp 465,00 download-gt
214/2016 Služby vo verejnom obstarávaní za rok 2016 IGNITE, s. r. o. 150,00€ download-gt
213/2016 Oprava a revízia bleskozvodu a inštalácia zvodiča prepätia Vladimír Minďáš – Odborné prehliadky a skúšky elektromo 318,60€ download-gt
212/2016 Paravan EF-803-BK Mária Mladšia-MAja-nábytok 185,70€ download-gt
211/2016 Kancelárske potreby Compact spoločnosť s ručením  obmedzením Rožňava 58,06€ download-gt
210/2016 Raster GTV, žiarivka, lampa, stropnica, dominic stol., rafaella KNOPP s. r. o. 687,32€ download-gt
209/2016 Dotácie na náklady Centra voľného času v Revúcej Mesto Revúca 40,00€ download-gt
208/2016 Práce na elektrickom zariadení NEONPLUS s. r. o. 55,43€ download-gt
207/2016 Počítačové služby VEGA-SOFT, s. r. o. 107,50€ download-gt
206/2016 Novoročné pozdravy LIM PO, s. r. o. 74,50€ download-gt
205/2016 Projektová dokumentácia-3 autobusových zastávok Ing. Ondrej Nemoga REAL – S – ING 180,00€ download-gt
204/2016 Telefonické služby Orange a. s. 38,99€ download-gt
203/2016 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s. r. o. 557,85€ download-gt
202/2016 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s. r. o. 350,24€ download-gt
201/2016 Jedálenský stôl/50ks NABIMEX s. r. o. 4860,00€ download-gt
200/2016 Sat. primac DBV S2, predlžovacia šnúra, karta, kábel, koax kábel, F konektor, práce, aktivácia karty Dipos Plus spol. s .r.  o. 642,36€ download-gt
199/2016 Nábytok 1. Správcovská spoločnosť 1329,60€ download-gt
198/2016 Tlačiareň Vladimír Ferdinandy 134,40€ download-gt
197/2016 Obecné noviny rok 2017 INPROST s. r. o. 67,60€ download-gt
196/2016 Služby pevnej siete Telekom a. s. 25,57€ download-gt
195/2016 Zemný plyn SPP, a. s. 96,00€ download-gt
194/2016 Zemný plyn SPP, a. s. 30,00€ download-gt
193/2016 Počítačové služby VEGA-SOFT, s. r. o. 47,60€ download-gt
192/2016 Servisné práce DIPOS PLUS spol. s. r. o. 144,00€ download-gt
191/2016 Misa pre jubilantov + vypieskovanie textu Štandart BPPO s. r. o. 210,00€ download-gt
190/2016 Programy obce Asseco Solutions a. s. 403,70€ download-gt
189/2016 Vypracovanie vyhodnotenia zamerania činnosti za rok 2016 Ing. Jozef Nosáľ NCRC 24,00 € download-gt
188/2016 Za zmluvy za mesiac November DIPOS PLUS spol. s. r. o. 150,00 € download-gt
187/2016 Kancelárske potreby Compact spoločnosť s ručením  obmedzením Rožňava 88,36 € download-gt
186/2016 Kancelárske potreby Compact spoločnosť s ručením  obmedzením Rožňava 134,88 € download-gt
185/2016 Xerox A4 80g ENERGY Vladimír Ferdinandy 30,60 € download-gt
184/2016 Jedálne lístky LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 282,39 € download-gt
183/2016 Vlajka obecná 2ks Signo, s. r. o. 71,04 € download-gt
182/2016 PRAVDA FP V ZIVOT – predplatné Slovenská pošta, a. s. 212,27 € download-gt
181/2016 Overenie účtovníctva, poradenstvo v oblasti účtovníctva za rok 2016 Ing. Cibulová Daniela 354,00 € download-gt
180/2016 Stolička kancelárska 160ks Falco Slovakia s. r. o. 2071,68 € download-gt
179/2016 Primac HD S2, kábel, koax kábel, konektory F, redukcia, servisné práce DIPOS PLUS spol. s. r. o. 365,94€ download-gt
178/2016 Odvoz odpadu, prevoz stoličiek, dovoz štrku Baláž Ondrej 195,00€ download-gt
177/2016 Kompetenčné právo v obecnej samospráve Wolters Kluwer s. r. o. 16,09€ download-gt
176/2016 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s. r. o. 353,86€ download-gt
175/2016 Prímač DVB S2 DIPOS PLUS spol. s. r. o. 186,00€ download-gt
174/2016 Telefonické služby Orange a. s. 39,05€ download-gt
173/2016 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel na verejné použitie SOZA 36,00€ download-gt
172/2016 Publikácie, zákony Poradca s. r. o. 39,10€ download-gt
171/2016 Servisné práce DIPOS PLUS spol. s. r. o. 84,00€ download-gt
170/2016 Zmluvy za mesiac oktober DIPOS PLUS spol. s. r. o. 150,00€ download-gt
169/2016 Elektrina-dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a. s. 895,00€ download-gt
168/2016 Akumulátor FB CT12V/7Ah Neonplus s. r. o. 34,74€ download-gt
167/2016 Servisné práce Neonplus s. r. o. 40,25€ download-gt
166/2016 Predplatné mesačníka Wolters Kluwer s. r. o. 74,40€ download-gt
165/2016 Služby pevnej siete Telekom a. s. 25,57€ download-gt
164/2016 Projektová dokumentácia prístrešku k domu smútku Ing. Ondrej Nemoga REAL – S – ING 180,00€ download-gt
163/2016 Počítačové služby VEGA-SOFT, s. r. o. 77,60€ download-gt
162/2016 Stolička Iso čierna 20ks Mária Mladšia -MAja – nábytok 398,00€ download-gt
161/2016 Prezentácia obce a neobmedzené služby na celoslovenskom info. portáli Peter Jurík LISA 27,88€ download-gt
160/2016 Zemný plyn SPP a. s. 96,00€ download-gt
159/2016 Zemný plyn SPP a. s. 25,00€ download-gt
158/2016 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 267,91€ download-gt
157/2016 Vodné a stočné VVS a. s. 42,44€ download-gt
156/2016 Poplatok za vypracovanie správy pre účely auditu VÚB a. s. 59,76€ download-gt
155/2016 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner s .r. o. 259,31€ download-gt
154/2016 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner s .r. o. 365,97€ download-gt
153/2016 Zmluvy za mesiac september DIPOS PLUS spol. s. r. o. 150,00€ download-gt
152/2016 Telefonické služby Orange a. s. 41,29€ download-gt
151/2016 Pracovné náradie Janete s. r. o. Rožňava 149,85€ download-gt
150/2016 Kancelárske potreby Vladimír Ferdinandy 153,50€ download-gt
149/2016 Kancelárske potreby Compact spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava 182,78€ download-gt
148/2016 Služby pevnej siete Telekom a. s. 25,57€ download-gt
147/2016 Zemný plyn SPP a. s. 96,00€ download-gt
146/2016 Zemný plyn SPP a. s. 15,00€ download-gt
145/2016 Pracovné náradie Mitrová Jolana M-M-Servis 561,66€ download-gt
144/2016 Batéria Compact s. r. o. 60,00€ download-gt
143/2016 Pracovné náradie Mitrová Jolana M-M-Servis 638,17€ download-gt
142/2016 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner s. r. o. 364,19€ download-gt
141/2016 Telefonické služby Orange a. s. 38,99€ download-gt
140/2016 Servisné práce Neonplus s. r. o. 57,76€ download-gt
139/2016 Pracovný materiál Mitrová Jolana M-M-Servis 69,70€ download-gt
138/2016 Služby pevnej siete TELEKOM a. s. 35,98€ download-gt
137/2016 Zmluvy za mesiac august DIPOS PLUS spol. s. r. o. 150,00€ download-gt
136/2016 Zemný plyn SPP a. s. 96,00 € download-gt
135/2016 Zemný plyn SPP a. s. 5,00€ download-gt
134/2016 Počítačové služby VEGA-SOFT, s. r. o. 137,60€ download-gt
133/2016 Obecné symboly Jozef Smrhola.Olymp 513,94€ download-gt
132/2016 Pracovný odev Štandart BPPO s. r. o. 8,00€ download-gt
131/2016 Pracovné náradie Mitrová Jolana M-M-Servis 569,00€ download-gt
130/2016 Pracovné náradie Mitrová Jolana M-M-Servis 685,00€ download-gt
129/2016 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 304,12€ download-gt
128/2016 Kancelárske potreby Vladimír Ferdinandy 132,20€ download-gt
127/2016 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s. r. o. 347,54€ download-gt
126/2016 Telefonické služby Orange, a. s. 38,99€ download-gt
125/2016 Pracovné prostriedky Mitrová Jolana M-M-Servis 434,10€ download-gt
124/2016 Elektrina a distribúcia Východoslovenská energetika a. s. 895,00€ download-gt
123/2016 Zmluvy za mesiac júl DIPOS PLUS spol. s. r. o. 150,00€ download-gt
122/2016 Počítačové služby, cestovné VEGA-SOFT, s. r. o. 47,60€ download-gt
121/2016 Služby pevnej siete TELEKOM a. s. 25,57€ download-gt
120/2016 Vodné stočné VVS a. s. 56,59€ download-gt
119/2016 Zemný plyn SPP a. s. 96,00€ download-gt
118/2016 Zemný plyn SPP a. s. 3,00€ download-gt
117/2016 Krovinorez Mitrová Jolana M-M-Servis 569,00€ download-gt
116/2016 Čerpadlo Mitrová Jolana M-M-Servis 609.00€ download-gt
115/2016 Kosačka BDR520 Mitrová Jolana M-M-Servis 570,83€ download-gt
114/2016 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o. 613,05€ download-gt
113/2016 Servisné práce Dipos PLUS spol. s.r.o. 144,00€ download-gt
112/2016 Sada Hadíc Ing. Pavol Zapletal – P.Z. – služby v ochrane pred požiarmi 700,50€ download-gt
111/2016 Telefonické služby Orange a. s. 38,99€  download-gt
110/2016 Kancelárske potreby Vladimír Ferdinandy 130,88€ download-gt
109/2016 Podľa zmluvy za mesiac jún DIPOS PLUS spol. s. r. o. 150,00€ download-gt
108/2016 Ročný poplatok za služby v oblasti PZS Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Revúca 36,00€ download-gt
107/2016 Počítačové služby VEGA-SOFT, s. r. o. 137,60€ download-gt
106/2016 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 284,20€ download-gt
105/2016 Verejná správa SR ročný prístup Poradca podnikatela, spol. s. r. o. 84,00€ download-gt
104/2016 Služby pevnej siete TELEKOM a. s. 26,44€ download-gt
103/2016 Zemný plyn SPP a. s. 96,00€ download-gt
102/2016 Zemný plyn SPP a. s. 3,00€ download-gt
101/2016 Kancelárske potreby Compact s. r. o. 58,06€  download-gt
100/2016 Pracovné prostriedky Mitrová Jolana M-M-Servis 316,87 download-gt
99/2016 Pracovné prostriedky Janete s. r. o., Rožňava 306,60 download-gt
98/2016 Pracovné prostriedky Janete s. r. o., Rožňava 225,20€ download-gt
97/2016 Kancelárske potreby Compact s. r. o. 166,84€ download-gt
96/2016 Telefonické služby Orange a. s. 38,99€ download-gt
95/2016 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o.  337,65€ download-gt
94/2016 Audítorske overenie ročnej účtovnej závierky obce Ing. Cibulová Daniela 312,00 € download-gt
93/2016 Podľa zmluvy za mesiac máj DIPOS PLUS spol. s. r. o. 150,00€ download-gt
92/2016 Pracovný odev, obuv Štandart BPPO Pavol Konýček 378,00€ download-gt
 91/2016 Pracovný odev, obuv Štandart BPPO Pavol Konýček 250,00€ download-gt
90/2016 Pracovný odev, obuv Štandart BPPO Pavol Konýček 250,00€ download-gt
89/2016 Služby mobilnej siete TELEKOM a. s. 25,57€ download-gt
88/2016 Zemný plyn SPP a. s. 96,00 download-gt
87/2016 Zemný plyn SPP a. s. 3,00€ download-gt
86/2016 Pracovné prostriedky Mitrová Jolana M-M-Servis 100,67€ download-gt
85/2016 Náhradné diely VBV invest s. r. o. 82,12€ download-gt
84/2016 Servisné práce DIPOS PLUS spol. s. r. o. 164,40€ download-gt
83/2016 Pracovný odev Mitrová Jolana M-M-Servis 102,90€ download-gt
82/2016 Pracovné náradie Mitrová Jolana M-M-Servis 473,64€ download-gt
81/2016 Krovinorez, pracovné náradie Mitrová Jolana M-M-Servis 570,91€ download-gt
80/2016 Pracovné náradie Mitrová Jolana M-M-Servis 591,33€ download-gt
79/2016 Susedské spory(kniha,CD) SOTAC, s. r. o. 99,50€ download-gt
78/2016 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o. 494,77€ download-gt
77/2016 Účasť na odbornom seminári „Správa registratúry“ Asociácia správcov registratúry M. R. Štefánika 310 39,00€ download-gt
76/2016 Telefonické lužby Orange a. s. 39,06€ download-gt
75/2016 Servisné práce DIPOS PLUS spol. s. r. o. 150,00€ download-gt
74/2016 Kancelárske potreby Vladimír Ferdinandy 37,47 download-gt
73/2016 Služby mobilnej siete Telekom, a. s. 25,57€ download-gt
72/2016 Elektrina- dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a. s. Košice 895,00€ download-gt
71/2016 Zemný plyn SPP a. s. 96,00€ download-gt
70/2016 Zemný plyn SPP a. s. 6,00 € download-gt
69/2016 Kancelárske potreby Vladimír Ferdinandy 95,30€ download-gt
68/2016 Materiál a servisné práce DIPOS PLUS spol. s.r.o. Banská Bystrica 213,60€ download-gt
67/2016 Materiál a servisné práce DIPOS PLUS spol. s.r.o. Banská Bystrica 249,60€ download-gt
66/2016 Materiál a servisné práce DIPOS PLUS spol. s.r.o. Banská Bystrica 163,20€ download-gt
65/2016 Materiál a servisné práce DIPOS PLUS spol. s.r.o. Banská Bystrica 162,00€ download-gt
64/2016 Odvoz a uskladenie odpadu Brantner s. r. o. 326,95€ download-gt
63/2016 drvič odpadu NEGRI Mitrová Jolana M-M-Servis 790,83€ download-gt
62/2016 krovinorez Husqvarna Mitrová Jolana M-M-Servis 495,83€ download-gt
61/2016 Počítačové služby VEGA-SOFT, s. r. o. 97,60€ download-gt
60/2016 Vodné a stočné VVS a. s. Košice 45,59€ download-gt
59/2016 Odvoz a uskladenie odpadu Brantner s. r. o. 419,87€ download-gt
58/2016 Telefonické služby Orange a. s. 38,99€ download-gt
57/2016 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 284,20€ download-gt
56/2016 Vypracovanie evidencií pre OS na Oú Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Revúca 24,00€ download-gt
55/2016 Materiál a údržba DIPOS PLUS spol. s.r.o. Banská Bystrica 150,00€ download-gt
54/2016 Služby pevnej siete Telekom, a. s. 25,57€ download-gt
53/2016 Zemný plyn SPP Bratislava 16,00€ download-gt
52/2016 Zemný plyn SPP Bratislava 96,00€ download-gt
51/2016 Materiál  a údržba TKR DIPOS PLUS spol. s.r.o. Banská Bystrica 290,16€ download-gt
50/2016 Počítačové služby VEGA – SOFT s. r. o. 77,60€ download-gt
49/2016 Pracovné náradie a elektrocentrála Mitrová Jolana M-M-Servis 391,90€ download-gt
48/2016 Toner Active Jet Vladimír Ferdinandy 15,30€ download-gt
47/2016 Kancelárske potreby Vladimír Ferdinandy 169,60€ download-gt
46/2016 Verejný prenos prostredníctvom rozhlasu Slovgram 38,50€ download-gt
45/2016 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s. r. o. 532,43€ download-gt
44/2016 Telefonické služby Orange a. s. 30,00€ download-gt
43/2016 Odvoz a uskladnenie odpadu. Brantner Gemer s. r. o. 451,61€ download-gt
42/2016 Pracovné náradie AČ Mitrová Jolana M-M-Servis 470,40€ download-gt
41/2016 Kancelárske potreby Compact s. r. o. 254,66€ download-gt
40/2016 Pracovné náradie Herman Slovakia Distribution s. r. o. 286,80€ download-gt
 39/2016 Čistiace potreby na základe dodacieho listu Ľubica Kožuchová – J. L. K.  100,43€  download-gt
38/2016 Služby pevnej siete Slovak Telekom a. s. 25,57€ download-gt
 37/2016 Mesačný poplatok za poskytnutie retransmisie Dipos Plus spol. s. r. o. 150,00€ download-gt
 36/2016 Zemný plyn SPP Bratislava  96,00€ download-gt
35/2016 Zemný plyn SPP Bratislava 29,00€ download-gt
 34/2016 Školenie BOZP a OPP Ing. Jozef Nosáľ NCRC, Revúca 60,00€ download-gt
 33/2016 Kancelárske potreby Compact s. r. o., Rožňava 38,00€ download-gt
 32/2016 Vypracovanie dokumentácie o ochrane pred požiarmi Ing. Pavol Zapletal – P.Z.-služby v ochrane pred požiarmi 17,00€ download-gt
 31/2016 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner s. r. o. Rimavská Sobota 221,54€ download-gt
 30/2016 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner s. r. o. Rimavská Sobota 348,74€ download-gt
 29/2016 Pracovný odev a prostriedtky Janete s. r. o., Rožňava 139,20€ download-gt
 28/2016 Pracovné prostriedtky a náradie Janete s. r. o., Rožňava 972,40€ download-gt
 27/2016 Čistiace prostriedtky Janete s. r. o., Rožňava 95,25€ download-gt
 26/2016 Faktúra o poskytnutí dotácie CVČ Mesto Revúca 60,00€ download-gt
 25/2016 Počítačové služby VEGA – SOFT s. r. o. 68,60€ download-gt
 24/2016 Služby pevnej siete Orange a. s.  38,99€ download-gt
 23/2016 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. 223,44€ download-gt
 22/2016  Elektrina – dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a.s. Košice  895,00€  download-gt
 21/2016  Služby pevnej siete SLOVAK  TELEKOM Bratislava  26,23€  download-gt
 20/2016  Zmluva za mesiac Január DIPOS PLUS spol. s.r.o. Banská Bystrica  150,00€  download-gt
 19/2016  Údržba TKR  DIPOS PLUS spol.s.r.o. Banská Bystrica  284,40€  download-gt
 18/2016  Zemný plyn  SPP  Bratislava  96,00€  download-gt
 17/2016  Zemný plyn  SPP  Bratislava  31,00€  download-gt
 16/2016  Pracovný odev,obuv  Janete s.r.o. Rožňava  79,40€  download-gt
 15/2016  Pracovné pomôcky  AČ  Mitrová Jolana  M-M-Servis Revúca  974,42€  download-gt
 14/2016  Kancelárske pomôcky  Vladimír Ferdinandy Revúca  58,00€  download-gt
 13/2016  Kancelárske potreby  CompAct s.r.o. Rožňava  200,00€  download-gt
 12/2016  Autorská odmena za licenciu  SOZA Bratislava  8,40€  download-gt
 11/2016  Audítorské služby  Ing. Cibulová Daniela  Riečka  300,00€  download-gt
 10/2016  Vodné a stočné  VVS, a.s. Košice  18,86€  download-gt
 9/2016  Čistiace potreby  BRISTON s.r.o. Sladkovičovo 85,00€  download-gt
 8/2016  Telefonické služby  Orange Bratislava  38,99€  download-gt
 7/2016  Ročný poplatok za doménu  CBS spol, s. r. o. Kynceľová  19,12€  download-gt
 6/2016  Zemný plyn  SPP Bratislava  96,00€  download-gt
 5/2016  Zemný plyn  SPP Bratislava  32,00€ download-gt
 4/2016  Tlačivá a knihy  FVCC s.r.o. Rimavská Sobota  149,00€  download-gt
 3/2016  Kancelárske potreby  Vladimír Ferdinandy –  Revúca 36,40€  download-gt
 2/2016  Materiál na dobrovoľnícke služby  COMPACT -Rožňava  201,08 €  download-gt
1/2016 Školenie počítačové služby Vega -soft s.r.o. 77,10 €  download-gt
Číslo faktúry Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
 1/2015 Ročný poplatok za doménu CBS spol, s.r.o.  19,12 €
 2/2015 Telefonické služby Orange Slovensko a. s.  44,55 €
 3/2015 Zemný plyn SPP a. s.  25,00 €
 4/2015 Zemný plyn SPP a. s.  70,00 €
 5/2015 Predaj materiálu a práce BB regionálna správa  ciest a. s.  180,49 €
 6/2015 Vodné Stočné VVS a. s.  18,86 €
 7/2015 Zemný plyn SPP a. s.  24,00 €
 8/2015 Zemný plyn SPP a. s.  70,00 €
 9/2015 Kancelárske potreby SLASA, s. r. o.  94,97 €
10/2015 Sprievodca miestnou samospr., Zákon o rozpočt. Pravidlách územ. samospr.-kom Wolters Kluwer s. r. o  32,65 €
 11/2015 Čistiace pomôcky Janete s. r. o.  185,62 €
 12/2015 Služby pevnej siete Telekom a. s.  52,55 €
 13/2015 Použitie vysokozdvyžnej plošiny, doprava NEONPLUS s. r. o.  76,92 €
 14/2015 Dohoda o poskytnutí dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času v Revúcej Mesto Revúca 70,00 €
 15/2015 Kompletný zoznam miest a obcí Slovenska DATATRADE s. r. o.  28,60 €
 16/2015 Elektrina-dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a. s.  742,00 €
 17/2015 Kancelárske potreby SLASA, s. r. o.  93,19 €
 18/2015  Brožúrka Poradca podnikateľa    s. r. o. 0,00 €
 19/2015  Počítačové služby VEGA-SOFT s. r. o. 54,00 €
 20/2015 Služby pevnej siete Telekom a. s. 11,99 €
 21/2015 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner s. r. o. 309,66 €
 22/2015 Brožúrka UniKnihy.sk, s. r. o. 25,08 €
 23/2015 Telefonické služby Orange 41,50 €
 24/2015 Zemný plyn SPP a. s. 22,00 €
 25/2015 Zemný plyn SPP a. s. 70,00 €
 26/2015 Brožúrka PORADCA s. r. o. 8,50 €
 27/2015 Služby pevnej siete TELEKOM a.s. 41,59 €
 28/2015 Školenie Ing. Jozef Nosáľ NCRC 127,50 €
 29/2015 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJAUNER s. r. o. 417, 37 €
 30/2015 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner s.  r. o. 411, 67 €
 31/2015 Služby pevnej siete TELEKOM a. s.  11,99 €
 32/2015 Školenie Ing. jozef Nosáľ NCRC 24,00 €
 33/2015 Telefonické služby Orange 58,51 €
 34/2015 Verejný prenos zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za rok 2015 SLOVGRAM 33,50 €
 35/2015  Čistiace pomôcky Janete s. r. o. 42,00 €
 36/2015  Zemný plyn SPP a. s. 70,00 €
 37/2015  Zemný plyn SPP a. s. 13,00 €
 38/2015  Služby pevnej siete TELEKOM 35,46 €
39/2015  Odvoz a uskladnenie odpadu  Brantner s. r. o.  548,09€
40/2015  Služby pevnej siete  TELEKOM  11,99€
41/2015 Maľovaná mapa H a S Gemer cyklo CBS spol, s. r. o. 181,20 €
42/2015  Telefonické služby  Orange  41,71€
43/2015 Počítačové služby VEGA-SOFT, s. r. o. 85,60 €
44/2015 Pracovná obuv Janete s. r. o. 56,80 €
45/2015 Prepilovanie topoľa Ján Guliarik 24,00 €
46/2015 Ekonomické minimum starostu Wolters kluwer s. r. o. 18,09 €
47/2015 Zemný plyn SPP a. s. 5,00 €
48/2015 Zemný plyn SPP a. s. 70,00 €
49/2015 Bc. Vavrek Milan ELEKTRO REVÍZIE SERVIS 95,00 €
50/2015 Vodné a Stočné VVS a. s. 25,15 €
51/2015 Servis DIPOS PLUS              spol. s. r. o. 300,00 €
52/2015 Služby pevnej siete TELEKOM 29,29 €
53/2015 Použitie vysokozdvižnej plošiny NEON PLUS s. r. o. 110,08 €
54/2015 Elektrina – dodávka a distribúcia Východoslovenská energetia a. s. 723,00 €
55/2015 Obnovenie zabezpečovacej značky montážnika Východoslovenská energetika a. s. 8,10 €
56/2015 Pracovný odev Janete s. r. o. 56,80 €
57/2015 Pracovná obuv Janete s. r. o. 56,80 €
58/2015 Elektrina – dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a. s. 3,80 €
59/2015 Služby pevnej siete TELEKOM 11,99 €
60/2015 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner s. r. o. 406,44 €
61/2015 Počítačové služby VEGA-SOFT, s. r. o. 85,90 €
62/2015  Kontrola RHP Martin Prajdák 70,00 €
63/2015 Výrobky na základe dodacieho listu TECAK-KOVO, s.r.o. 14.02 €
64/2015 Náradie Zalamija, s. r. o. 34,80 €
65/2015 Spojka Agzat-Briggs Jozef Bohumel BOEL 66,00 €
66/2015 Zemný plyn SPP a. s. 2,00 €
67/2015 Zemný plyn SPP a. s. 70,00 €
68/2015 Zdravotnícka starostlivosť MUDr. Cyril Ivančo 15,00 €
69/2015 Počítačové služby VEGA-SOFT, s. r. o. 43,10 €
70/2015 Telefonické služby Orange 38,99 €
71/2015 Telefonické služby TELEKOM 26,29 €
72/2015 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s. r. o. 348,30 €
73/2015 Telefonické služby TELEKOM 11,60 €
74/2015 Telefonické služby Orange 39,23 €
75/2015 Pracovné pomôcky MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 231,79 €
 76/2015  Pracovný materiál  Katarína Halušková-HALAN  325,01 €
 77/2015  Preprava materiálu  Jozef Buvala  27,00 €
 78/2015  Audit za rok 2014  Ing. Cibulová Daniela  324,00 €
79/2015 Počítačové služby VEGA-SOFT, s. r. o. 68,60 €
80/2015 Pracovné prostriedky Janete s.r.o. 74,97 €
81/2015 Pracovné prostriedky Janete s.r.o. 56,80€
82/2015 Pracovné prostriedky Janete s.r.o. 54,40€
83/2015 Zemny plyn SPP 2,00€
84/2015 Zemny plyn SPP 70,00€
85/2015 Slovak Telekom telekom 28,07€
86/2015 Pracovné pomôcky Majster A-D Team 37,32€
87/2015 Vypracovanie dokumentácie Ing. Jozef Nosáľ 96,00€
88/2015 Telefonické služby Orange 39,13€
89/2015 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner 494,43€
90/2015 Verejná sprava -ročný prístup Poradca podnik. Žilina 84,00€
91/2015 Povodňový plán záchranných prác Ing.Jozef Nosáľ 36,00€
92/2015 Stravné lístky LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 394,56€
93/2015 Vodné a Stočné VVS a.s 39,30€
94/2015 Slovak Telekom Telekom 23,54€
95/2015 Zemný plyn SPP 2,00€
96/2015 Zemný plyn SPP 70,00€
97/2015 Verejné osvetlenie NEONPLUS s.r.o. 25,96€
 98/2015  Elektrina – dodávka a distribúcia  Východoslovenská energetika a.s.  723,00€
 99/2015  Oprava a údržba obecného rozhlasu  NEONPLUS s.r.o.  121,66€
 100/2015  Telefonické služby  Orange  48,17€
 101/2015 Oprava káblovej televízie  DIPOS PLUS,s.r.o. Banská Bystrica 384,00€
 102/2015 Odvoz a uskladnenie odpadu  Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota 589,94€
 103/2015 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel  SOZA Bratislava 10,80€
104/2015  Preplatok za elektrinu VSE Košice  0,78€
105/2015  Pracovné prostriedky AČ Janete s.r.o. Rožňava 152,30€
106/2015 Kancelárske potreby  Vladimír Ferdinandy Revúca  54,40€
107/2015 Zemný plyn  SPP, a. s. Bratislava 70,00€
108/2015  Zemný plyn  SPP, a.s. Bratislava 4,00€
 109/2015  Telefonické služby, internet Slovak Telekom, a.s. Bratislava 26,29€
 110/2015 Mapy H a S Gemer cyklo  Kynceľová  177,60€
111/2015 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer, s.r.o. Rimavská Sobota 626,61€
112/2015 Telefonické služby Orange Slovensko,a.s. Bratislava 41,99€
113/2015 Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel SOZA Bratislava 12,00€
114/2015 Pracovné prostriedky AČ Mitrová Jolana M-M-Servis Revúca 145,05€
115/2015 Pracovné prostriedky AČ Mitrová Jolana M-M-Servis Revúca 198,80€
116/2015 Práce pri čistení žumpy Mestské služby Jelšava 36,00€
117/2015 Zemný plyn SPP, a.s. Bratislava 12,00€
118/2015 Zemný plyn SPP, a.s. Bratislava 70,00€
119/2015 Telefonické služby, internet Slovak Telekom, a.s. Bratislava 28,90€
120/2015 Stravné lístky Le Chequz Dejeuner s.r.o. Bratislava 313,55€
121/2015 Pracovné prostriedky AČ Herman Slovakia Distribution s.r.o. Košice 213,60€
 122/2015 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota 417,73€
123/2015 Telefonické služby Orange Slovensko, a.s. Bratislava 43,99€
124/2015  Školenie UoZ – BOZP a OPP –  § 52  Ing. Jozef Nosáľ NCRC Revúca 108,00€
125/2015 Školenie UoZ – BOZP a OPP – § 52a Ing. Jozef Nosáľ NCRC Revúca 60,00€
126/2015 Kancelárské potreby Vladimír Ferdinandy Revúca 133,95€
127/2015 Oprava verejného osvetlenia, rozhlasu NEONPLUS s.r.o. Muráň 178,93€
128/2015 Kancelárske potreby DAMEDIS, s.r.o. Brno 42,11€
129/2015 Právo pre ROPO a OBCE  Wolters Kluwer s.r.o. Bratislava 72,00€
130/2015  Pracovné prostriedky AČ  Mitrová Jolana M-M-Servis Revúca  675,10€
131/2015  Pracovné prostriedky AČ  Janete s.r.o Rožňava  198,80€
132/2015  Pracovné prostriedky AČ  Mitrová Jolana M-M-Servis Revúca  159,00€
133/2015  Revízia plynového zariadenia  Ladislav Molnár Rožňava  552,20€
134/2015  Zákony 2016  Poradca s.r.o. Žilina  33,98€
135/2015  Zemný plyn  SPP,a.s.Bratislava  19,00€
136/2015  Zemný plyn  SPP,a.s. Bratislava  70,00€
137/2015  Pracovné prostriedky AČ  Mitrová Jolana M-M-Servis Revúca  658,00€
138/2015  Informačný portál slovak region  Peter Jurík-LISA  27,88€
139/2015  Vodné a Stočné  VVS a.s.  45,59€
140/2015  Poskytnutá dotácia do Centra voľného času  Mesto Revúca  40,00€
141/2015  Telefonické služby,internet  Slovak Telekom, a.s. Bratislava  25,70€
 142/2015  Materiál TKR  DIPOS PLUS spol.s.r.o.  136,56€
143/2015  Na základe zmluvy za mesiac august,september,ok.  DIPOS PLUS spol.s.r.o.  450,00€
 144/2015  Pracovné prostriedky  AČ  Janete s.r.o. Rožňava  336,40€
145/2015  Pracovné prostriedky  AČ  Janete s.r.o. Rožňava  198,50
146/2015  Elektrina-dodávka a distribúcia  Východoslovenská energetika  a.s.  723,00€
147/2015  Členské známky DHZ Gemerské Teplice za rok 2015/2016  Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany v  Revúcej  40,00€
148/2015  Školenie počítačových služieb  VEGA-SOFT, s.r.o. Revúca  85,60€
 149/2015  Telefonické služby  Orange Slovensko,a.s. Bratislava  39,67€
 150/2015  Odvoz a uskladnenie odpadu  Brantner Gemer,s.r.o. Rimavská Sobota  412,90€
151/2015  Stravné lístky 10,11,12 /2015  LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.  326,58€
 152/2015  Pracovné prostriedky  Mitrová Jolana M-M-Servis Revúca  199,00€
 153/2015  Pracovné prostriedky  Mitrová Jolana M-M-Servis Revúca  85,50€
154/2015  Časopisy  Slovenská pošta Banská Bystrica  207,71€
155/2015  Počítačové programy  Asseco Solutions,a.s. Bratislava  343,70€
156/2015  Obecné noviny rok 2016  INPROST  s.r.o.     Bratislava  67,60€
157/2015  Zemný plyn  SPP,a.s. Bratislava  70,00€
158/2015  Zemný plyn  SPP,a.s. Bratislava  23,00€
 159/2015  Kancelárske potreby  Vladimír Ferdinandy Revúca  157,60€
 160/2015  Na základe zmluvy za mesiac november  DIPOS PLUS splo. s.r.o.  150,00€
161/2015  Školenie UoZ – BOZP a OPP  Ing. Jozef Nosáľ NCRC Revúca  24,00€
 162/2015  Počítačové služby  VEGA-SOFT,s.r.o. Revúca  85,60€
 163/2015  Odvoz a uskladnenie odpadu  Brantner Gemer  s.r.o. Rimavská Sobota  422,29€
164/2015  Zber skla za mesiac 11/2015  Brantner Gemer  s.r.o. Rimavská Sobota  27,12€
165/2015  Vianočné osvetlenie  NEONPLUS  s.r.o. Muráň  239,38€
166/2015  Oprava obecného rozhlasu  NEONPLUS  s.r.o. Muráň  101,99€
167/2015  Vykonané práce kosenie,odvoz sena a prevoz stoličiek  Baláž Ondrej  165,00€
168/2015  Pracovné prostriedky  Mitrová Jolana  M-M-Servis Revúca  975,60€
 169/2015  Pracovné prostriedky  Mitrová Jolana  M-M-Servis Revúca  196,70€
170/2015  Pracovné prostriedky  Mitrová Jolana  M-M-Servis Revúca  253,23€
171/2015  Telefonické služby  Orange Slovensko, a.s. Bratislava  45,17€
172/2015  Telefonické služby,internet  SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava  28,37€
173/2015  Telefonické služby,internet  SLOVAK TELEKOM, a.s. Bratislava  25,57€
174/2015  Na zálade zmluvy za mesiac december  DIPOS PLUS, s.r.o. Banská Bystrica  150,00€
175/2015  Odvoz a uskladnenie odpadu  Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota  655,08€
 176/2015  Zemný plyn  SPP, a.s.  Bratislava  135,67€
177/2015  Zemný plyn  SPP , a.s. Bratislava  19,75€
 178/2015  Elektrina – dodávka a distribúcia  Východoslovenská energetika a.s. Košice  704,78€

Faktúry 2014

Číslo faktúry Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
195/2014 Vytýčenie parcely Ing. Peter Hricovíny 100,00 €
193/2014 Preplatok SPP a. s. -22,10 €
192/2014 Služby pevnej siete Slovak Telekom a. s. 11,99 €
191/2014 Elektrina-dodávka distribúcia Východoslovenská energetika a. s. 216,13 €
190/2014 Oprava vodovodu Buvala Jozef 136,00 €
189/2014 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner s. r. o. 580,66 €
188/2014 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 34,67 €
187/2014 Členské známky r. 2014 Okresný výbor DPO v Revúcej 20,00 €
186/2014 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER 303,61 €
185/2014 Príručka a CD Regionálne vzdelávacie centrum 32,00 €
184/2014 Pracovné pomôcky Janete s.r.o. Rožňava 57,75 €
183/2014 Telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 42,82 €
182/2014 Pohľadnice 10×15 cm CBS, spol. s.r.o. 114,00 €
181/2014 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 11,99 €
180/2014 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o. 306,39 €
179/2014 Predplatné ŽIVOT, PRAVDA FP Slovenská pošta, a.s. 207,60 €
178/2014 Servisné práce DIPOS PLUS spol. s.r.o. 402,00 €
177/2014 Počítačové služby VEGA-SOFT, s.r.o. 94,10 €
176/2014 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 37,69 €
175/2014 Pracovné pomôcky Renáta Kuchtová – MAJSTER A-D-TEAM 91,36 €
174/2014 Vyhotovenie hlavných úloh v oblasti CO a aktualizácia doručovateľa obce Ing. Jozef Nosáľ, NCRC 24,00 €
173/2014 Zemný plyn SPP a.s. 33,00 €
172/2014 Zemný plyn SPP a.s. 81,00 €
171/2014 Publikácie PORADCA s.r.o. 33,98 €
170/2014 Obecné noviny r. 2015 INPROST, spol. s.r.o. 67,60 €
169/2014 Dohoda o poskytnutí dotácie na náklady spojené s činnosťou žiakov v záujmových útvaroch Centra voľného času v Revúcej Mesto Revúca 70,00 €
168/2014 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o. 408,79 €
167/2014 Pracovné náradie a pomôcky MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 49,35 €
166/2014 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 11,99 €
165/2014 Telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 41,50 €
164/2014 PC programy Asseco Solutions, a.s. 343,70 €
163/2014 Vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 42,44 €
162/2014 Vlajka SR, slovenský znak SIGNO, s.r.o. 38,00 €
161/2014 Fasáda Buvala Jozef 1446,00 €
160/2014 Servisné práce DIPOS PLUS spol. s.r.o. 252,00 €
159/2014 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 36,89 €
158/2014 Kancelárske potreby Vladimír Ferdinandy 25,70 €
157/2014 Elektrina – dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a.s. 813,00 €
156/2014 Použitie vysokozdvižnej plošiny, doprava NEONPLUS s.r.o. 50,60 €
155/2014 Zemný plyn SPP a.s. 81,00 €
154/2014 Zemný plyn SPP a.s. 28,00 €
153/2014 Prezentácia obce a neobmedzené služby na portály www.slovakregion.sk od 01.12.2014 do 30.11.2015 Peter Jurík – LISA 27,88 €
152/2014 Audítorstvo a ekonomické poradenstvo Ing. Cibulová Daniela 300,00 €
151/2014 Servisné práce DIPOS PLUS spol. s.r.o. 250,00 €
150/2014 Počítačové služby VEGA-SOFT, s.r.o. 43,10 €
149/2014 Pracovné pomôcky Janete s.r.o. Rožňava 33,20 €
148/2014 Právo pre ropo a obce, predplatné mesačníka Wolters Kluwer s.r.o. 69,60 €
147/2014 Oprava fasády Buvala Jozef 3000,00 €
146/2014 Kancelárske potreby Vladimír Ferdinandy 145,25 €
145/2014 Telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 44,82 €
144/2014 Práce na obecnom rozhlase NEONPLUS s.r.o. 50,88 €
143/2014 Obrusy FARKAŠ Tibor 300,00 €
142/2014 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 11,99 €
141/2014 Pracovné pomôcky Renáta Kuchtová – MAJSTER A-D-TEAM 88,44 €
140/2014 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o. 55,00 €
139/2014 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o. 373,54 €
138/2014 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER 369,94 €
137/2014 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 39,47 €
136/2014 Obecná vlajka so zástrihom SIGNO, s.r.o. 35,52 €
135/2014 Zemný plyn SPP a.s. 17,00 €
134/2014 Zemný plyn SPP a.s. 81,00 €
133/2014 Výroba kalendárikov k oslave 50. výročia zlúčenia obcí Vladimír Ferdinandy 264,00 €
132/2014 Preprava FS VEPOR Klenovec Ján Ulický Fantastic 130,00 €
131/2014 Vystúpenie FS VEPOR Občianske združenie RODON 300,00 €
130/2014 Vystúpenie DFS Lykovček Mestské kult. stredisko REVÚCA 80,00 €
129/2014 Obecná vlajka so zástrihom SIGNO, s.r.o. 35,52 €
128/2014 Výroba pozvánok k 50. výročiu zlúčenia obcí SLASA, s.r.o. 93,60 €
127/2014 Telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 41,50 €
126/2014 Počítačové služby VEGA-SOFT, s.r.o. 111,10 €
125/2014 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 11,99 €
124/2014 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o. 439,91 €
123/2014 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 35,89 €
122/2014 CD nosič Mgr. Augustín Rebro 9,50 €
121/2014 Výmena plastových okien Buvala Jozef 3000,00 €
120/2014 Práce na obecnom rozhlase NEONPLUS s.r.o. 99,55 €
119/2014 Zemný plyn SPP a.s. 81,00 €
118/2014 Zemný plyn SPP a.s. 6,00 €
117/2014 CD nosiče Marcela Mikolášová-Tonex 24,96 €
116/2014 Pracovné pomôcky Janete s.r.o. Rožňava 27,20 €
115/2014 Vypracovanie „Povodňového plánu záchranných prác“ obce Ing. Jozef Nosáľ NCRC 36,00 €
114/2014 Práce na obecnom rozhlase NEONPLUS s.r.o. 68,72 €
113/2014 Telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 44,78 €
112/2014 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o. 456,80 €
111/2014 Vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 28,30 €
110/2014 Servisné práce DIPOS PLUS spol. s.r.o. 200,40 €
109/2014 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 35,69 €
108/2014 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 11,99 €
107/2014 Elektrina – dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a.s. 813,00 €
106/2014 Reklamné predmety, reklamné odevy KONTUR, s.r.o. 515,52 €
105/2014 Práce pri ťahaní žumpy Mestské služby Jelšava 21,88 €
104/2014 Zemný plyn SPP a.s. 3,00 €
103/2014 Zemný plyn SPP a.s. 81,00 €
102/2014 Pracovné pomôcky Renáta Kuchtová – MAJSTER A-D TEAM 26,74 €
101/2014 Pracovný odev Janete s.r.o. Rožňava 27,20 €
100/2014 Práce na obecnom rozhlase NEONPLUS s.r.o. 71,35 €
99/2014 Servisné práce DIPOS PLUS spol. s.r.o. 240,00 €
98/2014 Počítačové služby VEGA-SOFT, s.r.o. 51,60 €
97/2014 CD nosiče Marcela Mikolášová-Tonex 50,00 €
96/2014 Fotografovanie obce jar/leto 2014, 2. časť platby CBS Foto, s.r.o. 93,00 €
95/2014 Verejná správa SR – ročný prístup Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. 76,00 €
94/2014 Telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 41,50 €
93/2014 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 11,99 €
92/2014 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o. 340,38 €
91/2014 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 36,34 €
90/2014 Zemný plyn SPP a.s. 3,00 €
89/2014 Zemný plyn SPP a.s. 81,00 €
88/2014 Esperanza taška, tonery do tlačiarní, NTB HP ProBook Vladimír Ferdinandy 669,29 €
87/2014 Zemný plyn-preplatok SPP a.s. -19,89 €
86/2014 Zemný plyn-preplatok SPP a.s. -73,94 €
85/2014 Počítačové služby VEGA-SOFT, s.r.o. 154,20 €
84/2014 Pracovné pomôcky Janete s.r.o. Rožňava 27,15 €
83/2014 Pracovné pomôcky Janete s.r.o. Rožňava 54,79 €
82/2014 Pracovné pomôcky Ľubomír Meriač-SERVIS 72,70 €
81/2014 Telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 43,80 €
80/2014 Distribúcia Film+/r. 2013 VITO-Štefan Vincze 167,04 €
79/2014 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o. 274,29 €
78/2014 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 397,84 €
77/2014 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 11,99 €
76/2014 Aktualizácia dokumentácie CO a HM, spracovanie hl. úloh a prípravy na r. 2014 v oblasti CO NCRC, Ing. Jozef Nosáľ 20,00 €
75/2014 Doplatok za tlač a expedíciu Obecných novín INPROST, spol. s.r.o. 15,60 €
74/2014 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 34,60 €
73/2014 Audítorstvo a ekonomické poradenstvo Ing. Cibulová Daniela 318,00 €
72/2014 Práčka Whirpool AWE 6519 ELEKTRO-TECHNIK, s.r.o. 275,00 €
71/2014 Počítačové služby VEGA-SOFT, s.r.o. 29,00 €
70/2014 Pracovné náradie a pomôcky MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 212,00 €
69/2014 Pracovné nohavice Janete s.r.o. Rožňava 27,20 €
68/2014 Vlajka SR, EU Signo, s.r.o. 52,00 €
67/2014 Telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 43,37 €
66/2014 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o. 305,53 €
65/2014 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 11,99 €
64/2014 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 51,29 €
63/2014 Elektrina – dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a.s. 813,00 €
62/2014 Počítačové služby VEGA-SOFT, s.r.o. 35,50 €
61/2014 Zemný plyn SPP a.s. 6,00 €
60/2014 Zemný plyn SPP a.s. 102,00 €
59/2014 Vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 15,72 €
58/2014 Pracovná obuv Janete s.r.o. Rožňava 20,56 €
57/2014 Verejný prenos zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za rok 2014 SLOVGRAM 33,50 €
56/2014 Pracovné náradie a pomôcky MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 211,99 €
55/2014 Servisné práce DIPOS PLUS spol. s.r.o. 240,00 €
54/2014 Telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 41,50 €
53/2014 Smútočné CD nosiče DEWI SLOVAKIA 54,98 €
52/2014 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 12,10 €
50/2014 Internet, pevná linka Slovak Telekom, a.s. 43,00 €
49/2014 Odvoz a uskladnenie odpadu Brantner Gemer s.r.o. 320,91 €
48/2014 Zemný plyn SPP a.s. 102,00 €
47/2014 Zemný plyn SPP a.s. 14,00 €
46/2014 Operačný systém Microsoft Windows 7 Home ALZA.cz 91,45 €
45/2014 Fotografovanie obce jar/leto 2014, 1. časť platby CBS Foto, s.r.o. 94,00 €
44/2014 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 404,04 €
43/2014 Pracovné pomôcky Janete s.r.o. Rožňava 15,39 €
42/2014 Počítačové služby VEGA-SOFT, s.r.o. 46,00 €
41/2014 Oprava plynov. vykurov. telies MORA Ladislav Molnár 93,60 €
40/2014 Motorový krovinorez HUSQVARNA MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 327,00 €
39/2014 Telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 45,00 €
38/2014 Rozperka vzdušného vedenia s montážou NEONPLUS s.r.o. 67,19 €
37/2014 Služby mobilnej siete Slovak Telekom, a.s. 11,99 €
36/2014 Dodanie elektronických zariadení NEONPLUS s.r.o. 77,59 €
35/2014 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 269,95 €
34/2014 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 37,10 €
33/2014 Prístup do systému www.samosprava-online.sk F.A.Hayeka 36,00 €
32/2014 PC príslušenstvo SLASA, s.r.o. 101,80 €
31/2014 PC príslušenstvo SLASA, s.r.o. 564,80 €
30/2014 Zemný plyn SPP a.s. 102,00 €
29/2014 Zemný plyn SPP a.s. 26,00 €
28/2014 Menovka na dvere, doprava JOZEF SMRHOLA-OLYMP 40,33 €
27/2014 Vlajka SR Signo, s.r.o. 26,00 €
26/2014 Oprava plyn. vykur. telies Mora Ladislav Molnár 103,18 €
25/2014 Jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 689,32 €
24/2014 Pracovné náradie a pomôcky Janete s.r.o. Rožňava 211,81 €
23/2014 Počítačové služby VEGA-SOFT, s.r.o. 27,00 €
22/2014 Telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 42,28 €
21/2014 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 403,47 €
20/2014 Počítačové služby VEGA-SOFT, s.r.o. 60,50 €
19/2014 Menovka na dvere, doprava JOZEF SMRHOLA-OLYMP 68,78 €
18/2014 Služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s. 45,25 €
17/2014 Zemný plyn SPP a.s. 27,00 €
16/2014 Zemný plyn SPP a.s. 102,00 €
15/2014 Zemný plyn SPP a.s. 9,84 €
14/2014 Zemný plyn-preplatok SPP a.s. -127,44 €
13/2014 Licencie Wéčko Asseco Solutions, a.s. 60 €
12/2014 Elektrina-dodávka a distribúcia Východoslovenská energetika a.s. 813,00 €
11/2014 Vodné a stočné Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 22,01 €
10/2014 Tlačiareň a tonery do tlačiarní Vladimír Ferdinandy 346,04 €
9/2014 Pracovné náradie a pomôcky MITROVÁ JOLANA M-M-SERVIS 176,61 €
8/2014 Telefonické služby Orange Slovensko, a.s. 41,50 €
7/2014 Zber a likvidácia odpadu Brantner Gemer s.r.o. 406,11 €
6/2014 Práce na obecnom rozhlase po krádeži kábla NEONPLUS s.r.o. 175,98 €
5/2014 Elektrina-dodávka a distribúcia-preplatok Východoslovenská energetika a.s. -27,89 €
4/2014 Ročný poplatok za doménu CBS spol, s.r.o. 19,12 €
3/2014 Služby pevnej siete Slovak telekom, a.s. 34,21 €
2/2014 Zemný plyn SPP a.s. 28,00 €
1/2014 Zemný plyn SPP a.s. 102,00 €

 


Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 546/2010 Z.z.

1. tabuľka faktúr 2012

2.tabuľka faktúr 2012

3. tabuľka faktúr 2012

4. tabuľka faktúr 2012

5. tabulka faktúr 2012

Partneri

Kalendár článkov

júl 2019
Po Ut St Št Pi So Ne
« jún    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Kategórie