príloha:panasonic_2015_docx príloha:DHL__manipulant_2015_docx príloha:PSA_o_2015_docx príloha:praca_hned_2015_docx  

Read More

V Jelšavskej Teplici sa v tamojšej evanjelickej fare narodil 8. 2. 1813 Samuel Tomášik – slovenský romantický prozaik a básnik.

Read More