Návrh – VZN obce Gemerské Teplice o podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb obcou Gemerské Teplice

Príloha

Posted in: VZN