Zmluva o poskytovaní kunzultačných a poradenských služieb pri zabezpečovaní kompetenciií a povinností obce vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia v zmysle ustanovení § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka

Príloha

Príloha

Príloha