Archív kategorií: VZN

Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Publikované v VZN | Komentáre vypnuté na Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2008 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Gemerské Teplice

príloha:VZN 1-2014

Publikované v VZN | Komentáre vypnuté na VZN č.1/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Gemerské Teplice

VZN č.1/2012 o držaní psov

príloha:VZN o držaní psov

Publikované v VZN | Komentáre vypnuté na VZN č.1/2012 o držaní psov