Všeobecné záväzné nariadenie č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Gemerské Teplice

príloha1                      príloha2 príloha3                      príloha4 príloha5                      príloha6 príloha7                      príloha8 príloha9                      príloha10 príloha11                    príloha12 príloha13                    príloha14 príloha15                    príloha16 príloha17  

Continue reading

Návrh Všeobecne záväzne nariadenia obce Gemerské Teplice č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Gemerské Teplice

príloha1                         príloha9 príloha2                         príloha10 príloha3                         príloha11 príloha4                         príloha12 príloha5                         príloha13 príloha6                         príloha14 príloha7                         príloha15 ....

Continue reading