ZÁKAZ DRŽANIA PSOV NA REŤAZI

Od 1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela  § 22 ods. 4 písm. i) Zákona č. 272/2021 Z. z. o veterinárnej starostlivosti, podľa ktorej psy narodené po 1. januári 2022 nie je možné držať uviazané prostriedkom na uväzovanie v chovnom zariadení ako  napríklad  byt, dom,  dvor, alebo akékoľvek miesto, kde je zviera dočasne, alebo trvalo chované. Po novom je možné len krátkodobé uviazanie psa pod dohľadom počas čistenia chovného priestoru, kŕmenia a ošetrovania.

Výnimky zo zákazu tiež platia v prípade chovu, alebo držby nebezpečného psa, nie však gravidnej, alebo dojčiacej suky, chorého psa a šteňa do šiestich mesiacov veku. Uviazať je možné aj služobného psa v službách polície, vojakov, colníkov, alebo justičnej stráže a tiež psa na osobitný účel, teda záchranárskych, pastierskych, alebo napríklad poľovníckych počas stráženia, či pracovnej činnosti, na ktorú je pes určený a počas výcviku.

Psy narodené pred 1. januárom 2022 začína zákon platiť 1. januára 2024. Dvojročné prechodné obdobie má totiž vlastníkom a držiteľom psov dať dostatok času na zmenu chovných podmienok, napríklad postaviť plot.

Za porušenie zákazu držať psa uviazaného je orgán veterinárnej správy oprávnený uložiť pokutu fyzickej osobe do výšky 300 eur a fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe pokutu od 400 eur do 3 500 eur.